Nedsatt dröjsmålsränta

Nedsatt dröjsmålsränta påförs för kvarskatt och tilläggsförskott. Du kan undvika nedsatt dröjsmålsränta antingen genom att betala en tillräcklig förskottsinnehållning eller förskottsskatt under skatteåret, eller genom att ansöka om och betala ett tillräckligt tilläggsförskott under en månad efter skatteårets utgång.

Från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatt avdras 20 euro, dock högst räntebeloppet. Avdraget görs inte från nedsatt dröjsmålsränta som påförs för tilläggsförskott.

Du kan komplettera förskott utan nedsatt dröjsmålsränta under en månad efter att skatteåret gått ut.

  • Privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt jordbruksföretagare och skogsägare kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta under januari månad.
  • Företags- och organisationskunder kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta under en månad efter att skatteåret gått ut.

Tore Tilläggsförskott märker att han inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt år 2020. Han ansöker 15.1.2021 om tilläggsförskott i MinSkatt och väljer 25.1.2021 som förfallodag. Tore betalar tilläggsförskottet om några dagar med referensnumret för inkomstskatt. I det här fallet behöver han inte betala kvarskatt och inte heller nedsatt dröjsmålsränta.

Aktiebolagets räkenskapsperiod är 1.1.2020–31.12.2020. Bolaget ansöker om tilläggsförskott 27.1.2021 och väljer samma dag som förfallodag. Bolaget betalar tilläggsförskottet 29.1.2021 med referensnumret för inkomstskatt. Det beräknas ingen nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet eftersom bolaget har betalat det inom en månad från utgången av skatteåret. Det beräknas dock dröjsmålsränta för tiden 28–29.1.2021 eftersom bolaget betalade tilläggsförskottet för sent.

Hur stor är den nedsatta dröjsmålsräntan?

Den nedsatta dröjsmålsräntan är den referensränta som Finlands Bank fastställt ökad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. År 2021 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2,0 %.

För vilken tid betalas nedsatt dröjsmålsränta?

Beräkningen av nedsatt dröjsmålsränta börjar från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång. Den nedsatta dröjsmålsräntan beräknas enligt månadens och årets faktiska dagar.

Beräkningen av nedsatt dröjsmålsränta slutar

  • på förfallodagen för kvarskatt
  • på förfallodagen för tilläggsförskott om du betalar tilläggsförskott i stället för kvarskatt

Du kan betala tilläggsförskottet före förfallodagen men det påverkar inte beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan.

Aktiebolagets räkenskapsperiod är från april till mars. Bolaget ansöker 23.4.2021 om tilläggsförskott, väljer 11.5.2021 som förfallodag och betalar tilläggsförskottet 11.5. Bolaget använder referensnumret för inkomstskatt för samfund. På tilläggsförskottet beräknas nedsatt dröjsmålsränta för tiden 1–11.5.2021.

Beräkningsformler för nedsatt dröjsmålsränta

Nedsatt dröjsmålsränta som beräknas på tilläggsförskott:

(Räntedagar * räntesats * kapital) / årets dagar * 100 = beloppet på nedsatt dröjsmålsränta

Nedsatt dröjsmålsränta som beräknas på kvarskatt:

((Räntedagar * räntesats * kapital) / årets dagar * 100) - 20 euro eller högst räntebeloppet = beloppet på nedsatt dröjsmålsränta

Tabell: nedsatt dröjsmålsränta

  Skatteårets längd Tilläggsförskott kan betalas utan nedsatt dröjsmålsränta Nedsatt dröjsmålsränta beräknas
Privatpersoner 1.1–31.12. Under januari Efter skatteåret fr.o.m. 1.2
Företag och organisationer, räkenskapsperiod 1.1–31.12 1.1–31.12. Under januari Efter skatteåret fr.o.m. 1.2
Företag och organisationer, annan räkenskapsperiod än kalenderåret Samma som räkenskapsperioden Under en månad efter räkenskapsperiodens utgång Från och med ingången av den andra månaden som följer på skatteårets utgång

Om du betalar tilläggsförskott efter förfallodagen

Om du betalar tilläggsförskott efter förfallodagen beräknas dröjsmålsränta på det från och med dagen efter förfallodagen fram till betalningsdagen. År 2021 är dröjsmålsräntan 7,0 %. Läs mer om räntor och dröjsmålspåföljder.

Simon Sen har ansökt om tilläggsförskott och valt 16.3 som förfallodag men betalar tilläggsförskottet först 19.3. På tilläggsförskottet beräknas nedsatt dröjsmålsränta för tiden 1.2–16.3 och dröjsmålsränta 17–19.3. När Simon 19.3 betalar tilläggsförskottet i MinSkatt har beloppet på dröjsmålsränta beräknats färdigt i MinSkatt.