Tilläggsförskott – komplettera förskottsskatten vid behov

Om du inte har betalat tillräckligt förskottsskatt under skatteåret lönar det sig för dig att ansöka om tilläggsförskott. På detta sätt kan du undvika kvarskatt och nedsatt dröjsmålsränta.

Tilläggsförskott är ett förskott med vilket du kan komplettera förskottsskatten efter skatteårets utgång. Du kan vid behov ansöka om tilläggsförskott flera gånger innan beskattningen slutförs. Under skatteåret kan du inte betala tilläggsförskott, utan då ska du ansöka om ändring av förskottsskatten.

Du ska ansöka om tilläggsförskott före du kan betala det. Ansök om ändring av förskottsskatt eller tilläggsförskott i MinSkatt. Du får ett beslut om tilläggsförskott och ändring av förskottsskatt där betalningsuppgifterna finns.

Ansök om tilläggsförskott i MinSkatt

Privatpersoner:

Så här ansöker du om förskottsskatt

Så här ändrar du förskottsskatten

Företags- och organisationskunder:

Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott i MinSkatt

Sök tilläggsförskott på blankett 5010r (punkt 17)

Vänta att du får förskottsuppbördsbeslutet som innehåller giroblanketten

Betala enligt giroblankettens uppgifter. Förfallodagen är alltid på en bankdag tre veckor från beslutsdagen.

Obs! Observera tiden som går åt till postens gång. Blankettens postnings- och behandlingstider kan orsaka att beslutet och förfallodagen för förskottet är efter januari.

När ska tilläggsförskottet betalas?

När du ansöker om tilläggsförskott i MinSkatt får du själv välja förfallodagen för tilläggsförskottet. Förfallodagen kan vara den innevarande dagen eller senast en dag som infaller om tre veckor. Förfallodagen ska dock alltid vara en bankdag.
Om du betalar tilläggsförskottet

  • före förfallodagen betalar du ändå nedsatt dröjsmålsränta t.o.m. förfallodagen
  • efter förfallodagen betalar du också dröjsmålsränta

Om du väljer månadens sista dag som förfallodag använder Skatteförvaltningen de inbetalningar eller återbäringar som inte tidigare har använts till övriga skatter till att betala tilläggsförskottet i slutet av månaden. Ta detta i beaktande när du betalar tilläggsförskott.

Magda Mervärdesskatt vill betala sin moms i god tid. Momsen på 1 000 euro för april förfaller i juni men hon har redan betalat den 20.5. Betalningen kan dock inte ännu användas till momsen för april eftersom den inte har förfallit ännu. Magda ansöker om tilläggsförskott på 1 500 euro och väljer 31.5 som förfallodag och betalar den 31.5. Inbetalningen som var avsedd för tilläggsförskottet kommer inte till Skatteförvaltningen under samma dag p.g.a. bankens fördröjning. Inbetalningen på 1 000 euro som Magda betalade 20.5 används till tilläggsförskottet eftersom oanvända inbetalningar används till förfallna skatter i slutet av månaden. Magda måste betala momsen för april på nytt med referensen för skatter på eget initiativ.

Inbetalningen på 1 500 euron som var avsedd för tilläggsförskottet inkommer Skatteförvaltningen 1–2 dagar senare. Av inbetalningen används 500 euro till den återstående delen av tilläggsförskottet och en del till den nedsatta dröjsmålsräntan som har beräknats för tiden 1.2–31.5. Återstoden av beloppet används antingen till eventuellt påförd och inte förfallen inkomstskatt eller återbärs till Magda.

Tilläggsförskottet ska alltid betalas i en rat. Om du endast betalar en del av tilläggsförskottet ackumuleras dröjsmålsränta på den obetalda delen. Du kan ansöka om tilläggsförskott flera gånger: du kan lämna in en ny ansökan om du märker att tilläggsförskottet inte räcker till.

Nedsatt dröjsmålsränta och att betala för sent

Du kan komplettera förskott under en månad efter att skatteåret har slutat utan nedsatt dröjsmålsränta.

  • Privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt jordbruksföretagare och skogsägare kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta i januari.
  • Företags- och organisationskunder kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta under en månad efter att skatteåret har slutat.

Tore Tilläggsförskott märker att han inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt år 2018. Han ansöker 15.1.2019 om tilläggsförskott i MinSkatt och väljer 26.1.2019 som förfallodag. Tore betalar tilläggsförskottet om några dagar med referensnumret för inkomstskatt. I det här fallet behöver han inte betala kvarskatt och inte heller nedsatt dröjsmålsränta.

Räkenskapsperioden för ett aktiebolag är 1.1.2018–31.12.2018. Bolaget ansöker om tilläggsförskott 26.1.2019 och väljer samma dag som förfallodag. Bolaget betalar tilläggsförskottet 28.1.2019 med referensnumret för inkomstskatt. Det beräknas ingen nedsatt dröjsmålsränta för tilläggsförskottet eftersom bolaget har betalat det inom en månad från att skatteåret slutade. Det beräknas dock dröjsmålsränta för tiden 27–28.1.2019 eftersom bolaget betalade tilläggsförskottet för sent.

Hur stor är den nedsatta dröjsmålsräntan?

År 2019 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2,0 %. Den nedsatta dröjsmålsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank ökad med 2 procentenheter. Ränteprocenten justeras årligen.

För vilken tid betalas nedsatt dröjsmålsränta?

Beräkningen av nedsatt dröjsmålsränta börjar från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång. Den nedsatta dröjsmålsräntan beräknas enligt månadens och årets faktiska dagar.

Beräkning av den nedsatta dröjsmålsräntan slutar

  • på förfallodagen för kvarskatt
  • på förfallodagen för tilläggsförskott om du betalar tilläggsförskott i stället för kvarskatt

Du kan betala tilläggsförskottet före förfallodagen men det påverkar inte beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan.

Ett aktiebolags räkenskapsperiod är från april till mars. Bolaget ansöker 25.4.2019 om tilläggsförskott och väljer 9.5.2019 som förfallodag och betalar tilläggsförskottet 9.5. Vid betalningen använder bolaget referensnumret för inkomstskatt för samfund. På tilläggsförskottet beräknas nedsatt dröjsmålsränta för tiden 1.5.2019–9.5.2019.

Tabell: nedsatt dröjsmålsränta

nedsatt dröjsmålsränta
  Skatteårets längd Tilläggsförskott kan betalas utan nedsatt dröjsmålsränta Nedsatt dröjsmålsränta beräknas
Privatperson 1.1–31.12 I januari Efter skatteåret fr.o.m. 1.2
Företag och organisationer, räkenskapsperiod 1.1–31.12 1.1–31.12 I januari Efter skatteåret fr.o.m. 1.2
Företag och organisationer, räkenskapsperioden är annan än ett kalenderår Samma som räkenskaps-perioden En månad efter utgången av räkenskapsperioden Från och med ingången av den andra månaden som följer på skatteårets utgång

Om du betalar tilläggsförskott efter förfallodagen

Om du betalar förskott efter förfallodagen beräknas dröjsmålsränta för tilläggsförskottet från och med dagen efter förfallodagen fram till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är 7,0 % år 2019. Läs mer om räntorna och dröjsmålspåföljderna.

Simon Sen har ansökt om tilläggsförskott och valt 16.3 som förfallodag men betalar tilläggsförskottet först 19.3. På tilläggsförskottet beräknas nedsatt dröjsmålsränta för tiden 1.2–16.3 och dröjsmålsränta för tiden 17.3–19.3. När Simon 19.3 betalar tilläggsförskottet i MinSkatt har beloppet på dröjsmålsränta beräknats färdigt i MinSkatt.