Förskottsskatt – om du betalar efter förfallodagen

Om du betalar förskottsskatt efter förfallodagen måste du också betala dröjsmålsränta. Du ser det exakta beloppet på dröjsmålsräntan för obetalda förskottsskatter i MinSkatt.

Dröjsmålsräntan beräknas fr.o.m. dagen efter förfallodagen för förskottsskatten t.o.m. betalningsdagen (dessa dagar medräknade). Dröjsmålsräntans räntesats fastställs årligen. För år 2021 är dröjsmålsräntan 7 %. Läs mer om dröjsmålspåföljder.

Exempel: Förskottsskatteraten för juni är obetald. Samuel Skattebetalare har 1 000 euro förskottsskatt för juni obetald. När han 23.7 betalar 1 000 euro förskottsskatt för juli använder Skatteförvaltningen först inbetalningen till dröjsmålsräntan för förskottsskatten för juni och resten används till förskottsskatteraten för juni. Det beräknas dröjsmålsränta fr.o.m. 24.7 både på den obetalda delen av förskottsskatten för juni och på förskottsskatten för juli.

Sammandraget påminner om förfallna skatter

Vi skickar inte längre separata betalningspåminnelser om förskottsskatter. Det finns en betalningsuppmaning av förfallna skatter i sammandraget. Dröjsmålspåföljderna har beräknats till den i sammandraget antecknade dagen. Det exakta beloppet på dröjsmålsräntan för en obetald förskottsskatt ser du i MinSkatt.

Läs mer om sammandraget och granskningen av det.

Om Skatteförvaltningen överför skatten till utsökning får du ett meddelande om det i sammandraget och i MinSkatt. Betala skatten senast den dag som antecknats i meddelandet för att undvika utsökning.

Om skatten är i utsökning

Den skatt som gått till utsökning ska betalas till utsökningsverket enligt deras anvisningar. Utsökningsverket tar ut en utsökningsavgift även om du skulle betala den förskottsskatt som gått till utsökning direkt in på Skatteförvaltningens konto.