Beloppet av förskottsskatteraterna

Förfallodagen för förskottsskatt är den 23 dagen i månaden. Om den inte är en bankdag är förfallodagen följande bankdag.

Antalet betalningsrater för förskottsskatten för andra än företag och organisationer

Raterna bestäms enligt följande om du är

  • privatperson
  • rörelseidkare eller yrkesutövare
  • bolagsman i öppet bolag eller kommanditbolag
  • lantbruksföretagare

Privatpersonernas förskottsskatter påförs för skatteåret. Som privatperson kan du inte betala förskottsskatt om beloppet är under 170 euro. Skatten betalas i så fall i den slutliga beskattningen. Om förskottsskattebeloppet är 170 euro eller större, är antalet betalningsmånader två eller flera.

Det hur stort förskottsskattebeloppet är påverkar hur många rater du ska betala under skatteåret. Antalet rater kan vara antingen 2, 3, 6 eller 12 och de är lika stora.

Antalet betalningsrater för förskottsskatten för andra än företag och organisationer
Förskottsskattebeloppet i euro Antal förskottsskatterater Betalningsmånaderna
170–500 2 mars och september
över 500 men högst 1 700 3 februari, juli och november
över 1 700 men högst 10 000 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000 12 varje månad under året

Antalet betalningsrater för förskottsskatten – företag och organisationer

Förskottsskatten för företag och organisationer påförs per räkenskapsperiod. Förskottsskattebeloppet påverkar antalet betalningsrater under en räkenskapsperiod. Det finns antingen 2 eller 12 rater och de är lika stora.

Den minsta förskottsskatten som påförs är 500 euro. Om summan är mindre beräknas skatt på den först i den slutliga beskattningen.

Förskottsskatten delas in i rater på följande sätt:

Antalet betalningsrater för förskottsskatten – företag och organisationer
Förskottsskattebeloppet i euro Antal förskottsskatterater Betalningsmånaderna
500–2 000 2 räkenskapsperiodens tredje och nionde månad
 över 2 000  12  varje månad under räkenskapsperioden