Så här ansöker du om tilläggsförskott i MinSkatt – privatperson

 1. Se bild

  Välj i sektionen Inkomstskatt för personer i punkten Skattekort och förskottsskatt 2022 länken Tilläggsförskott och ändringarna i förskottsskatten för det föregående året.

 2. Se bild

  Du kan betala tilläggsförskottet på två olika sätt. Välj det alternativ som passar dig:

  1. Om du vet hur mycket till i förskottsskatt du ska betala ska du välja länken Uppge beloppet som ska betalas.
  2. Om du inte kan uppskatta ett exakt belopp av det tilläggsförskott som behövs ska du ange de faktiska inkomsterna och avdragen för hela året. Välj länken Uppge korrigerade inkomster och avdrag. Fyll i ansökan om skattekort och förskottsskatt färdig med hjälp av denna anvisning så räknar MinSkatt ut beloppet av den förskottsskatt som behövs: Så här ansöker du om förskottsskatt eller ändrar den – privatpersoner
 3. Se bild

  Ansökan består av 2 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan.

  Fasen Uppgifter om ansökan: Markera beloppet av tilläggsförskottet och välj orsaken till tilläggsförskottet. Ange också förfallodagen.

 4. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja Redigera eller Föregående.

 5. Du kan öppna beslutet om tilläggsförskott genast.

  Beslutet arkiveras i MinSkatt: Så här hittar du beskattningsbeslut, beskattningsintyg och brev i MinSkatt