Så här ansöker du om tilläggsförskott i MinSkatt – privatperson

 1. Under punkten Funktioner ska du välja länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Välj i punkten Förskottsskatt 2020 länken Ändra förskottsskatten.

 3. Du kan betala tilläggsförskottet på två olika sätt. Välj det alternativ som passar dig:

  A) Om du inte vet hur mycket förskottsskatt du ska betala kan du ansöka om ändring av förskottsskatten genom att ange de förverkligade inkomsterna och avdragen. Välj länken Uppge korrigerade inkomster och avdrag.

  Fyll ansökan om skattekort och förskottsskatt färdig med hjälp av denna anvisning: Så här ändrar du förskottskatten – privatperson

  B) Om du vet hur mycket förskottsskatt du ska betala ska du fortsätta från punkt 5 i anvisningen.

 4. Om du vet hur mycket förskottsskatt du ska betala ska du välja länken Uppge beloppet som ska betalas.

 5. Markera beloppet på tilläggsförskottet och välj orsaken till tilläggsförskottet. Ange också förfallodagen. När uppgifterna är rätt kan du skicka ansökan.