Förskottskompletteringen har avskaffats

Tilläggsförskottet har ersatt förskottskompletteringen så du ska inte längre betala med de gamla uppgifterna för förskottskompletteringen.

Förskottskompletteringen är inte längre i bruk. Den har ersatts med tilläggsförskott. Läs mer om tilläggsförskott.