Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Förskottskompletteringen har avskaffats

Tilläggsförskottet har ersatt förskottskompletteringen så du ska inte längre betala med de gamla uppgifterna för förskottskompletteringen.

Förskottskompletteringen är inte längre i bruk. Den har ersatts med tilläggsförskott. Läs mer om tilläggsförskott.