Förskottskompletteringen har avskaffats

Tilläggsförskottet har ersatt förskottskompletteringen så du ska inte längre betala med de gamla uppgifterna för förskottskompletteringen.

Förskottskompletteringen är inte längre i bruk. Den har ersatts med tilläggsförskott. Läs mer om tilläggsförskott.

Det har varit möjligt för privatpersoner att t.o.m. 31.10.2018 betala förskottskomplettering för skatteåret 2018.