Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Inkomster och avdrag som använts för att beräkna skattesatsen och förskottsskatten för 2023

En del av grunderna för beräkningen av skattesatsen och förskottsskatten kan variera årligen, en del är mer permanenta. Du ser grunderna i ditt beslut om förskottsuppbörd som du till exempel får tillsammans med skattekortet. På denna sida har vi samlat grunderna för inkomstbeskattningen.

Skatteförvaltningen beräknar skattekortets skattesats och förskottsskatt på basis av uppgifterna om inkomster och avdrag i den senast slutförda beskattningen. Om du under det föregående året har ansökt om att skattesatsen eller förskottsskatten ska ändras på skattekortet baserar sig följande års skattekort och förskottsskatt på dessa uppgifter. Till de beskattningsbara inkomsterna räknas inte tillfälliga inkomster.

Inkomster på högst 7 000 euro har i regel beaktats vid beräkningen av skattesatsen på skattekortet. Därmed kan din skattesats vara högre men det kommer ingen separat giroblankett för sådana inkomster som till exempel hyresinkomster.

För att finansiera välfärdsområdena styrs skatteintäkter från kommunerna till staten från ingången av 2023: kommunalskatteprocenten för kommunerna sänks med 12,64 procentenheter medan statsbeskattningen stiger i motsvarande mån. Ändringen gäller inte beskattningen på Åland.

Skattegrunderna för förvärvsinkomster 2023

 • Statens inkomstskatteskala 2023
 • Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2023
  • Kommunalskatt för begränsat skattskyldiga (som bor permanent utomlands) 7,40 %
 • Sjukvårdspremien
  • på löne- och arbetsinkomster 0,60 %
  • på pensioner och förmåner samt andra inkomster 1,57 %
 • Dagpenningspremien (16–67‑åringar)
  • 0,00 % om löntagarens årsinkomster är under 15 703 euro
  • 1,36 % om löntagarens inkomster är 15 703 euro eller mer
  • 1,59 % om företagarens årsinkomster är 15 703 euro eller mer
  • 0,23 % om företagarens årsinkomster är under 15 703 euro
 • 5,85 % tilläggsskatt på den del av pensionsinkomst som överstiger 47 000 euro
 • 2,50 % rundradioskatt på den del av inkomsterna (både kapital- och förvärvsinkomster) som överskrider 14 000 euro
 • 113 euro åländsk medieavgift om inkomsterna (kapital- och förvärvsinkomsterna sammanlagt) överskrider 14 000 euro

Vid beräkningen av skattekortet och förskottsskatten beaktas bland annat följande avdrag:

 • Avdrag för inkomstens förvärvande 750 euro, dock högst löneinkomstbeloppet
 • Förvärvsinkomstavdrag från löne- och företagarinkomst, högst 3 570 euro
 • Arbetsinkomstavdrag från löne- och företagarinkomst, högst 2 030 euro
  • Om löntagaren eller företagaren före ingången av 2023 har fyllt
   • 60 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 230 euro
   • 62 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 430 euro
   • 65 år, är arbetsinkomstavdraget högst 2 630 euro
  • Avdraget är 12 %  av de avdragsberättigande inkomsterna
  • Avdragsbeloppet minskar med 2,03 procent för den del av nettoförvärvsinkomsten som överstiger 22 000 euro och med 1,21 procent för den del som överstiger 70 000 euro.
 • Resekostnadsavdrag, högst 8 400 euro för den del som överstiger självriskandelen på 750 euro
 • Räntor på skuld för förvärv av inkomst. Ränteavdraget för bostadsskuld slopas
 • Invalidavdraget slopas

 • Medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor
 • Avdragsgilla frivilliga pensionsförsäkringspremier
 • Avdrag på basis av arbetstagarens pensionspremie (7,15 % eller 8,65 %) och arbetslöshetsförsäkringspremie (1,50 %) (arbetsgivaren tar ut premien av nettolönen och motsvarande andel avdras i beskattningen)
 • Grundavdrag 3 870 euro
 • Mera information om avdrag

Skattesatserna för kapitalinkomster

 • 30 % om kapitalinkomsterna är högst 30 000 euro
 • 34 % för den del av kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro

Ytterligare information

Sidan har senast uppdaterats 29.11.2022