Inkomster och avdrag som använts för att beräkna förskottsskatten för 2020

Förskottsskatterna grundar sig på uppgifter i den slutliga beskattningen för 2018 av vilka inkomsterna från näringsverksamhet har höjts med 8 %.

Om du har ändrat förskottsskatten under 2019 baserar sig förskottsskatten för 2020 på uppgifterna i ändringsberäkningen. 

Skattegrunder för 2020

 • Inkomstskatteskalan för 2020
 • Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser för år 2020
 • Kommunalskatt för begränsat skattskyldiga 20,00 %
 • Sjukvårdspremie
  • 0,68% på lön och arbetsinkomst
  • 1,65 % på pensioner och förmåner
 • Dagpenningspremie (16–67‑åringar)
  • 0 % för löntagare vars årsinkomst understiger 14 574 euro
  • 1,18 % för löntagare vars årsinkomst är 14 574 euro eller mer
  • 1,33 % för företagare vars årsinkomst är 14 574 euro eller mer
  • 0,15 % för företagare vars årsinkomst understiger 14 574 euro
 • Rundradioskatt 2,50 %
 • Skattesatsen för kapitalinkomster
  • 30 % upp till 30 000 euro
  • 34 % för den andel som överstiger 30 000 euro.

Mer information om sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie

Förskottsskatten kan ändras

Du kan ansöka om ändring i eller avlyftande av förskottsskatten fram till slutförandet av din beskattning. Förskottsskatteraterna gäller till dess att du får ett nytt beslut.
Läs anvisningen om hur förskottsskatten ändras