Inkomster och avdrag som använts för att beräkna förskottsskatten för 2021

Förskottsskatterna grundar sig på uppgifter i den beskattningen för 2019 av vilka inkomsterna från näringsverksamhet har höjts med 3 %.

Om du har ändrat förskottsskatten under 2020 baserar sig förskottsskatten för 2021 på uppgifterna i ändringsberäkningen. 

Skattegrunder för 2021

 • Inkomstskatteskalan för 2021
 • Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser för år 2021
 • Kommunalskatt för begränsat skattskyldiga 20,00 %
 • Sjukvårdspremie
  • 0,68% på lön och arbetsinkomst
  • 1,65 % på pensioner och förmåner
 • Dagpenningspremie (16–67‑åringar)
  • 0 % för löntagare vars årsinkomst understiger 14 766 euro
  • 1,36 % för löntagare vars årsinkomst är 14 766 euro eller mer
  • 1,55 % för företagare vars årsinkomst är 14 766 euro eller mer
  • 0,19 % för företagare vars årsinkomst understiger 14 766 euro
 • Rundradioskatt 2,50 %
 • Medieavgift på Åland
 • Skattesatsen för kapitalinkomster
  • 30 % upp till 30 000 euro
  • 34 % för den andel som överstiger 30 000 euro.

Mer information om sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie

Förskottsskatten kan ändras

Du kan ansöka om ändring i eller avlyftande av förskottsskatten fram till slutförandet av din beskattning. Förskottsskatteraterna gäller till dess att du får ett nytt beslut.
Läs anvisningen om hur förskottsskatten ändras