Inkomster och avdrag som använts för att beräkna förskottsskatten för 2019

Förskottsskatterna grundar sig huvudsakligen på uppgifter i den slutliga beskattningen för 2017 av vilka inkomsterna från näringsverksamhet har höjts med 7,5 %.

Om du har ändrat förskottsskatten under 2018 baserar sig förskottsskatten för 2019 på uppgifterna i ändringsberäkningen. Om du har angett hyresinkomstbeloppet för 2019 baserar sig förskottsskatten på de uppgifter som du har angett.

Vid beräkningen av förskottsskatten har följande inkomster inte beaktats

 • dividendinkomster
 • överskott som ett andelslag betalat
 • utländska dividendinkomster
 • inkomst av virkesförsäljning.

Om du har sådana bruksavgifter för 2017 som utgör kapitalinkomst, får du ett skattekort i stället för förskottsskatt.

Förskottsinnehållning på dividender och överskott

Förskottsinnehållning på dividender

På dividend från ett offentligt noterat bolag påförs det skatt enligt 25,5 %.

På dividend från ett onoterat bolag påförs det skatt enligt

 • 7,5 % upp till 150 000 euro
 • 28 % för den del som överstiger 150 000 euro.

Förskottsinnehållningen beräknas på dividendens totalbelopp, inte bara på den skattepliktiga delen.

Om du får dividend från ett onoterat bolag ska du ansöka om skattekort för dividenden. Ange dividenden som bruttobelopp:

 1. Beräkna 8 % av aktiernas matematiska värde.
 2. Ange andelen på 8 % som kapitalinkomstdividend.
 3. Ange den återstående andelen som förvärvsinkomstdividend.

Mer information om att deklarera dividendinkomster

Förskottsinnehållning på överskott

På överskott från ett offentligt noterat andelslag påförs det skatt enligt 25,5 %.

På överskott från ett onoterat andelslag påförs det skatt enligt

 • 7,5 % upp till 5 000 euro
 • 25,5 % för den del som överstiger 5 000 euro

Andelslaget som delar ut överskott följer upp när gränsen på 5 000 euro överskrids. Ändra vid behov ditt skattekort om du får överskott från ett onoterat andelslag.

Skattegrunder för 2019

 • Inkomstskatteskalan för 2019
 • Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser för år 2019
 • Kommunalskatt för begränsat skattskyldiga 19,75 %
 • Sjukvårdspremie
  • 0% på lön och arbetsinkomst
  • 1,61 % på pensioner och förmåner
 • Dagpenningspremie (16–67‑åringar)
  • 0 % för löntagare vars årsinkomst understiger 14 282 euro
  • 1,54 % för löntagare vars årsinkomst är 14 282 euro eller mer
  • 1,77 % för företagare vars årsinkomst är 14 282 euro eller mer
  • 0,23 % för företagare vars årsinkomst understiger 14 282 euro
 • Rundradioskatt 2,50 %
 • Skattesatsen för kapitalinkomster
  • 30 % upp till 30 000 euro
  • 34 % för den andel som överstiger 30 000 euro.

Mer information om sjukförsäkringens sjukvårdspremie och dagpenningspremie

Förskottsskatten kan ändras

Du kan ansöka om ändring i eller avlyftande av förskottsskatten fram till slutförandet av din beskattning. Förskottsskatteraterna gäller till dess att du får ett nytt beslut.
Läs anvisningen om hur förskottsskatten ändras