Så här ansöker du om förskottsskatt i MinSkatt - personkund

Läs anvisningarna nedan eller se en instruktionsvideo: så här ansökar du om förskottsskatt (Youtube)

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken "Skattekort och förskottsskatt" som finns under Funktioner.

 2. Välj det skatteår under rubriken Förskottsskatt som du vill ansöka om förskottsskatt för. Genom att klicka på "Ansök om förskottsskatt" kan du ange uppgifter till ansökan.

 3. I den första fasen ser du de kunduppgifter som påverkar din beskattning. Om uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 2. "Förhandsifyllda inkomster och avdrag".

 4. Kontrollera uppgifterna om dina inkomster och gör de ändringar som behövs. När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 3. "Övriga inkomster".

 5. Välj det alternativ i listan som bäst motsvarar din situation och öppna fältet genom att välja "Ja". Deklarera de inkomstuppgifter som påverkar förskottsskatten.

  Exempelvis: Inkomster av näringsverksamhet kan du deklarera genom att välja punkten "Företagsinkomster som omfattas av förskottsskatt".

 6. När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 4. "Övriga avdrag".

 7. Deklarera eventuella avdrag i den här fasen. När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 5. "Leveranssätt".

 8. Du får ett nytt beslut om förskottsskatt till MinSkatt när din ansökan behandlats.

  Om din verksamhet är säsongsbetonad kan du begära att förskottsskattens betalningsrater debiteras under den period då du har verksamhet.

  Fortsätt till fas 6. "Förhandsgranska och skicka".

 9. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja "Spara som halvfärdig". Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.

 10. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på "Skicka".

  Efter att du har skickat uppgifterna levereras det nya beslutet om förskottsskatt till dig. Uppgifterna finns också alltid i MinSkatt.