Så här ändrar du förskottskatten i MinSkatt - personkund

Läs anvisningarna nedan eller se en instruktionsvideo: så här ansökar du om förskottsskatt (Youtube)

 1. På ingångssidan i MinSkatt ska du välja länken "Skattekort och förskottsskatt" som finns under Funktioner.

 2. Välj det skatteår under rubriken Förskottsskatt som du vill ansöka om förskottsskatt för. Genom att klicka på ”Ändra förskottsskatten" kan du ange uppgifter till ansökan.

 3. I den första fasen ser du de kunduppgifter som påverkar din beskattning. Om uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 2. "Förhandsifyllda inkomster och avdrag".

 4. Kontrollera uppgifterna om dina inkomster och gör de ändringar som behövs. Uppgifterna som har påverkat det tidigare beslutet om förskottsskatt hittar du i listan på sidan.

  Exempelvis: Du kan ändra på hyresinkomster genom att välja namnet på hyresobjektet. Gör de ändringar som behövs och för att komma vidare ska du välja "Ok". När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 3. "Övriga inkomster".

 5. Kontrollera uppgifterna om dina andra inkomster och gör de ändringar som behövs. När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 4. "Övriga avdrag".

 6. Deklarera eventuella avdrag i den här fasen. När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till fas 5. "Leveranssätt".

 7. Du får ett nytt beslut om förskottsskatt till MinSkatt när din ansökan har behandlats. Fortsätt till fas 6. "Förhandsgranska och skicka".

 8. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem. Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja ”Spara som halvfärdig". Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.

 9. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på ”Skicka”.

  Efter att du skickat uppgifterna levereras det nya beslutet om förskottsskatt till dig. Uppgifterna finns också alltid i MinSkatt.