Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

  1. Gå i tjänsten Suomi.fi till sektionen Meddelanden

    Identifiera dig i tjänsten – logga in exempelvis med personliga bankkoder.

  2. Välj knappen Aktivera Suomi.fi-meddelanden.

  3. Ge ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden.

  4. Ge den e-postadress till vilken du vill få meddelanden om att du har skattepost i MinSkatt.

  5. Välj språk för meddelandena.

  6. Välj knappen Spara informationen.