Avstå från pappersposten – ta i bruk Suomi.fi-meddelanden

Ta i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på adressen suomi.fi/meddelanden. För detta behöver du nätbankskoder.

När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden får du endast elektronisk post av oss.

Efter detta får du ett meddelande i din e-post alltid när det i MinSkatt finns ny information om dina skatteärenden. Eftersom Skatteförvaltningen avstår stegvis från pappersposten kan du ändå få papperspost om en del skatteärenden.

Du får skattekortet för 2019 per post

Du får skattekortet för 2019 som papperspost i december eller januari även om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden. Skattekortet träder i kraft 1.2.2019.

Ditt skattekort finns också i MinSkatt där du vid behov kan göra ändringar. Om du har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden får du ett meddelande i din e-post genast när ditt skattekort finns i MinSkatt.

I fortsättningen skickar vi inte skattekortet på papper om du har tagit i bruk den elektroniska kommunikationen med myndigheterna.

Skattedeklarationer våren 2019

Om du senast i februari 2019 tar i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna på adressen suomi.fi/meddelanden får du inte den förhandsifyllda skattedeklarationen per post. Du får ett meddelande i din e-post genast när din skattedeklaration finns i MinSkatt.

Om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelandena får du skattedeklarationen också per post.

Kontrollera skattedeklarationen och gör de korrigeringar som behövs i MinSkatt.

  1. 1.Logga in i Suomi.fi

    Du behöver nätbankskoder

  2. 2.Gå till punkt Meddelanden

  3. 3.Ge ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden genom att klicka på tangenten för att aktivera tjänsten.

  4. 4.Ge den e-postadress där du vill få meddelanden om att du har fått skattepost i MinSkatt.

  5. 5.Välj det språk som du vill att används i meddelandena.

  6. 6.Spara.