Om betalning av skatter – Vanliga frågor

Kvarskatt

 1. När ska kvarskatten betalas?
 2. Kan jag betala kvarskatt (restskatt) i mindre rater före förfallodagen?
 3. Hur påverkas kvarskattens ränta om jag betalar före förfallodagen?
 4. Jag betalade kvarskatten i tid men fick från Skatteförvaltningen en identisk summa som återbäring på mitt konto. Dessutom fick jag senare en betalningspåminnelse. Varför?
 5. Vad händer om jag betalar kvarskatten efter förfallodagen?
 6. Vad gör jag om giroblanketterna för kvarskatten försvunnit?
 7. Kan jag skriva ut giroblanketter för kvarskatt på webben?
 8. När får jag veta hur mycket kvarskatt jag ska betala?

Fastighetsskatt

 1. När ska fastighetsskatten betalas?
 2. Kan jag i samband med min egen betalning betala även min makes fastighetsskatt?
 3. Jag betalade fastighetsskatten i tid men fick från Skatteförvaltningen en identisk summa som återbäring på mitt konto. Dessutom fick jag senare en betalningspåminnelse. Varför?
 4. Vad gör jag om giroblanketterna för fastighetsskatten har försvunnit?
 5. Vad gör jag om jag inte har betalat fastighetsskatten på förfallodagen?
 6. Kan fastighetsskatten betalas med e-faktura? Hur är det med direktbetalning?
 7. Hur betalar jag fastighetsskatten?
 8. Hur betalar företagen fastighetsskatten?

Kvarskatt

När ska kvarskatten betalas?

Betalningsdagen för kvarskatten varierar från år till år. Den första raten ska betalas i november och en eventuell andra rat i februari följande år.

Kvarskatterna för skatteåret 2016:

 • Kvarskatt på mindre än 170 euro ska betalas i en rat 29.11.2017.
 • Är kvarskatten 170 euro eller mer, delas beloppet upp i två rater. Den första raten ska betalas 29.11.2017 och den andra raten 1.2.2018.
 • Kvarskatt på mindre än 10 euro tas inte ut.

Kan jag betala kvarskatt (restskatt) i mindre rater före förfallodagen?

Du kan betala kvarskatten före förfallodagen på en gång eller i mindre rater. Om du betalar kvarskatt i flera rater, använd varje gång det referensnummer som står på giroblanketten för kvarskatten.

Betalar du kvarskatt senast 30.9.2017 får du inom oktober ett nytt beskattningsbeslut och nya giroblanketter där den andel som du redan betalat har beaktats i både skatte- och räntebeloppet.

Betalar du kvarskatt före förfallodagen men efter 30.9.2017 får du inga nya giroblanketter. Om du betalar bara en del av en rat av kvarskatten, använd samma referensnummer när du betalar det återstående beloppet.

Obs! Du undgår novemberraten bara om du betalar hela kvarskatten före förfallodagen. Om den återstående skatten är mindre än 170 euro, ska den betalas i en rat i november. Är kvarskatten 170 euro eller mer delas den upp i två rater. Den första raten förfaller i november och den andra i februari följande år.

Jag betalade fastighetsskatten i tid men fick från Skatteförvaltningen en identisk summa som återbäring på mitt konto. Dessutom fick jag senare en betalningspåminnelse. Varför?

Skatten betalas i antingen en eller två rater. Varje rat har sitt eget referensnummer. Du hittar referensnumret på giroblanketten. 

När du betalar dina egna, din makes/makas eller dina barns skatter ska du i varje betalning använda referensnumret för just den raten. I nätbanken kan en tidigare betalning av skatt ha sparats som underlag med annat referensnummer. När du betalar ska du alltid kontrollera att referensnumret är rätt så att betalningen registreras på rätt skatt. 

Hur påverkas kvarskattens ränta om jag betalar före förfallodagen?

Ränta tas ut på kvarskatten för skatteåret 2016 bara om kvarskatten överstiger 4 788 euro.

Du kan sänka räntan på kvarskatten genom att betala antingen kvarskatt eller en förskottskomplettering före utgången av september.

På kvarskatten för år 2016 beräknas ränta från 1.2.2017 fram till förfallodagen för kvarskattens första rat 29.11.2017. Underskrider kvarskatten 10 000 euro är räntan 0,5 %. För den del som överskrider 10 000 euro är räntan 2 % år 2017. Ränteprocenten fastställs årligen.

Jag betalade kvarskatten i tid men fick från Skatteförvaltningen en identisk summa som återbäring på mitt konto. Dessutom fick jag senare en betalningspåminnelse. Varför?

Skatten betalas i antingen en eller två rater. Varje rat har sitt eget referensnummer. Du hittar referensnumret på giroblanketten. 

När du betalar dina egna, din makes/makas eller dina barns skatter ska du i varje betalning använda referensnumret för just den raten. I nätbanken kan en tidigare betalning av skatt ha sparats som underlag med annat referensnummer. När du betalar ska du alltid kontrollera att referensnumret är rätt så att betalningen registreras på rätt skatt.

Vad händer om jag betalar kvarskatten efter förfallodagen?

Om du betalar kvarskatten efter förfallodagen, måste du också betala förseningsränta. Procentsatsen för förseningsräntan fastställs årligen. År 2017 är förseningsräntan 7 %

Förseningsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen (inklusive dessa dagar). Förseningsräntan är alltid minst 3 euro.  Beakta att förseningsränta tas ut även på en eventuell skatteförhöjning.

Beräkna förseningsräntans belopp

Du kan betala förseningsräntan med samma giroblankett som kvarskatten.

Skatteförvaltningen skickar två betalningspåminnelser för vardera kvarskatteraten för 2015. Om du inte betalar kvarskatten den dag som angetts som förfallodag i den andra betalningspåminnelsen, skickar Skatteförvaltningen kvarskatten till utsökning. 

Skatteförvaltningen skickar bara en betalningspåminnelse om båda kvarskatterna för 2016. Om du inte betalar kvarskatten den dag som angetts som förfallodag i betalningspåminnelsen, skickar Skatteförvaltiningen kvarskatten till utsökning. Skatterna som är i utsökning betalas till utsökningsmannen enligt dennes anvisningar. Utmätningsmannen debiterar en utsökningsavgift även om du betalar kvarskatten direkt till Skatteförvaltningens konto.

Vad gör jag om giroblanketterna för kvarskatten försvunnit?

Om dina giroblanketter har försvunnit, ring servicenumret 029 497 027 (Betalningar). Via servicenumret får du uppgifterna du behöver för att betala skatten.

Du kan även beställa nya giroblanketterna på adressen skatt.fi/giroblanketter. Du får dem inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna postas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift.

Om du även behöver en ny förhandsifylld skattedeklaration eller ett korrigerat beskattningsbeslut eller om du har frågor om något som inverkar på skattebeloppet, ring servicenumret 029 497 003 (Lön- och pensionstagare).

Kan jag skriva ut giroblanketterna för kvarskatt på webben?

Du kan inte skriva ut nya giroblanketter för kvarskatt via Skatteförvaltningens webbplats.

När får jag veta hur mycket kvarskatt jag ska betala?

Du får giroblanketterna för kvarskatten under våren 2017 tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Giroblanketterna är slutliga om det inte finns något att korrigera eller komplettera i din skattedeklaration. Spara giroblanketterna så att du har dem när du betalar skatten.

Om du har korrigerat skattedeklarationen eller om din beskattning ändras av andra skäl får du på hösten ett nytt beskattningsbeslut och nya giroblanketter av Skatteförvaltningen.

Beskattningen för år 2016 slutförs 31.10.2017.

Fastighetsskatt

När ska fastighetsskatten betalas?

Förfallodagarna för fastighetsskatten är 4.9.2016 och 16.10.2016.

 • Skatt på mindre än 170 euro ska betalas i en rat 4.9.2017.
 • Fastighetsskatten betalas i två rater om dess belopp är 170 euro eller mera. Den första raten ska betalas 4.9.2017 och den andra 16.10.2017.

Kan jag i samband med min egen betalning betala även min makes fastighetsskatt?

Du kan betala även din makes fastighetsskatt. Du ska dock betala era fastighetsskatter separat. Skatteförvaltningen hänför betalningarna enligt referensnumren.  Varje kund har sitt eget referensnummer på giroblanketten.

Använd därför alltid referensnumret som står på giroblanketten när du betalar fastighetsskatt. Du kan inte betala bådas skatter med en och samma betalning eftersom ni har olika referensnummer.

Vad gör jag om giroblanketterna för fastighetsskatten har försvunnit?

Ring servicenumret för betalningar 029 497 027 om dina giroblanketter har försvunnit. Via servicenumret får du uppgifterna du behöver för att betala skatten.

Du kan även beställa nya giroblanketterna på adressen skatt.fi/giroblanketter. Du får dem inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna postas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift.

Vad gör jag om jag inte har betalat fastighetsskatten på förfallodagen?

Skatteförvaltningen sänder en betalningspåminnelse om fastighetsskatten. Om skatten inte betalas på förfallodagen för betalningspåminnelsen skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning.

Om du betalar skatten efter förfallodagen måste du också betala förseningsränta. År 2017 är förseningsräntan 7 %. Du kan betala förseningsräntan med samma giroblankett som fastighetsskatten.

Du kan räkna ut beloppet för förseningsräntan med förseningsränteräknaren (www.skatt.fi/forseningsranteraknare). Beakta att förseningsränta tas ut även på en eventuell skatteförhöjning.

Förseningsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen (inklusive dessa dagar).

Procentsatsen för förseningsräntan fastställs årligen. Förseningsräntan är alltid minst 3 euro.

Beräkna förseningsräntans belopp

Kan fastighetsskatten betalas med e-faktura? Hur är det med direktbetalning?

Du kan göra ett avtal om e-faktura i din nätbank (e-fakturerare ”Verohallinto”).

De personkunder som inte använder nätbank kan ta i bruk direktbetalningstjänsten. Du kan avtala om direktbetalning med din bank.

Hur betalar jag fastighetsskatten?

Betala fastighetsskatten med en giroblankett om beloppet finns i fältet Euro.

Om det står e-faktura i eurofältet kommer du att få en e-faktura direkt till din nätbank som ett färdigt betalningsförslag. Alla uppgifter finns färdigt i fakturan, du behöver endast kontrollera och godkänna fakturan. När du betalar kan du vid behov ändra betalningskonto, belopp eller förfallodag. Du kan öppna e-fakturan som en separat fil och då ser den ut som en vanlig pappersfaktura. Du kan beställa meddelanden om inkomna e-fakturor t.ex. som e-post eller SMS (beroende på banken). Du kan också välja autobetalningsfunktionen för dina e-fakturor. Automatisk betalning är ett uppdrag för banken att debitera en inkommen e-faktura automatiskt på förfallodagen.

Om det står direktbetalning i fältet Euro, debiteras fakturan från ditt konto.

Hur betalar företagen fastighetsskatten?

Skatteförvaltningen skickar en nätfaktura för fastighetsskatten till alla de företag som kan ta emot nätfakturor.  Fakturan skickas till nätfaktureringsadressen enligt företagets EDI-kod. För faktureringen använder vi företagets huvudkod. Om du vill att fakturan ska förmedlas till en adress enligt en EDI-kod med preciserare ska du fylla i anmälan om koduppgifterna på adressen vero.fi/verkkolasku.

Om företaget inte har e-fakturering i användning måste fastighetsskatten betalas med giroblanketten som företaget fått tillsammans med beskattningsbeslutet.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken