Personkunders betalningssvårigheter

Om en skatt betalas för sent, får du en betalningsuppmaning från Skatteförvaltningen. Om du inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om ett betalningsarrangemang.

En betalningsuppmaning ger extra tid för att betala en skatt

För en obetald skatt får du en betalningsuppmaning med ett nytt förfallodatum och en ränta som räknats fram till detta datum.

Skatter på eget initiativ samt arvs- och gåvoskatt kan du deklarera och betala i MinSkatt. Betalningsuppmaningar och andra uppgifter som gäller dessa skatter (till exempel en anmälan om överföring till indrivning) ingår i den månatliga sammanfattningen som syns i MinSkatt. Du får sammanfattningen per post om du valt postning som leveranssätt. I sammanfattningen anges datumet då skatten senast ska betalas. I MinSkatt kan du också kontrollera beloppet som ska betalas, inklusive räntor.

I betalningsuppmaningen anges det också hur indrivningen av skatten framskrider och vilka påföljderna är om du inte kan betala skatten senast på förfallodagen i uppmaningen.

Du kan ansöka om betalningsarrangemang på grund av tillfälliga betalningssvårigheter

Om du inte kan betala skatterna på förfallodagen i betalningsuppmaningen, kan du ansöka om ett betalningsarrangemang

  • i MinSkatt (skatt.fi/minskatt)
  • med en elektronisk blankett (skatt.fi/betalningsarrangemang)
  • genom att ringa till servicenumret Betalningsarrangemang och indrivning, tfn 029 497 029 (samtalsavgift lna/msa)
  • med ett fritt formulerat brev (sänd brevet till adressen Skatteförvaltningen, Indrivning, PB 6002, 00052 SKATT eller till telefaxnumret 029 512 6124).

I MinSkatt kan du ansöka om betalningsarrangemang för skatter på eget initiativ, gåvoskatt och arvskatt.

Mer information om betalningsarrangemang

En skatt som överförts till utsökning ska betalas till utsökningsmyndigheten

I betalningsuppmaningen kan det finnas ett meddelande om att skatten överförts till utsökning. Skatteförvaltningen sänder en skatt till utsökning, om du inte har betalat skatten senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen. Om skatten redan är i utsökning, ska den betalas till utsökningsmyndigheten.

Övriga alternativ och skuldsanering

Innan du kontaktar Skatteförvaltningen kan du också få råd från andra aktörer.  Privatpersoner kan kontakta till exempel den kommunala skuldrådgivaren eller Garanti-Stiftelsen.

Om en privatperson har långvariga och svåra betalningssvårigheter, kan en domstol i syfte att avhjälpa situationen förordna om en skuldsanering och fastställa ett betalningsprogram som svarar mot betalningsförmågan. Du kan ansöka om en skuldsanering genom att lämna in en ansökan hos en domstol.

Obetalda skatter publiceras i skatteskuldsregistret

I betalningsuppmaningen kan det finnas ett meddelande om att skulden tas upp i skatteskuldsregistret. Om du bedriver företagsverksamhet och inte har betalat en skatt senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen, publicerar Skatteförvaltningen skatten i skatteskuldsregistret.

Mer information om skatteskuldsregistret

Protest av obetalda skatter

Betalningsuppmaningen kan innehålla ett meddelande om att en obetald moms, förskottsinnehållning och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift offentliggörs som kreditupplysning (protest). Om skatterna fortfarande inte har betalats senast på förfallodagen i betalningsuppmaningen, skickar Skatteförvaltningen dem för att publiceras på protestlistan.

Mer information om protest

Anvisningar om betalning av bil- och punktskatter