Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förutsättningar för hushållsavdrag

Du får hushållsavdrag när du köper exempelvis dessa arbeten: städning, barnpassning, renoveringar av bostaden och installation av datorer. Hushållsavdrag får du också för arbete på din fritidsbostad. 

Hurdant arbete ger rätt till avdrag?

Du kan få hushållsavdrag för dessa arbeten:

  • renoveringsarbete
  • städning och andra hushållsarbeten
  • vårdarbete och omsorgsarbete

Läs mer om för hurdant arbete du kan få hushållsavdrag?

Hushållsavdraget beviljas endast för arbetets andel. Du får inte hushållsavdrag exempelvis för utrustning eller resekostnader. 

Du kan endast få hushållsavdrag när arbetet har utförts av en utomstående. Du kan inte få avdrag om du har utfört arbetet själv eller om den som utför arbetet bor i samma hushåll som du. 

Var ska hushållsarbetet utföras?

Du får göra hushållsavdrag när arbetet utförs

  • i ditt hem
  • i din fritidsbostad
  • i dina föräldrars eller mor-/farföräldrars hem

Bostaden kan vara en ägar- eller hyresbostad.

Obs! Hushållsavdrag beviljas bara för en bostad som är i eget bruk. Hyresvärden beviljas alltså inget hushållsavdrag för renoveringskostnader för en uthyrd bostad. Du får dra av renoveringskostnader från hyresinkomsterna när du renoverar en lägenhet du hyr ut.

Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag. Avdraget kan endast fås för det år då den avlidna dog. Bostadsaktiebolag kan inte få hushållsavdrag.

Föräldrar kan inte göra avdrag för arbete som utförts i barnets bostad.

Företaget ska vara förskottsuppbördsregistrerat

När du anställer ett företag för att utföra arbete i ditt hem ska företaget höra till förskottsuppbördsregistret. Om företaget inte hör till förskottsuppbördsregistret kan du inte få hushållsavdrag för det arbete som företaget utfört.

Kontrollera på förhand om företaget är förskottsuppbördsregistrerat. Ingå avtalet med företaget först efter att du vet att företaget hör till förskottsuppbördsregistret.

Du kan kontrollera det via företagssökningen på ytj.fi. I denna tjänst kan du söka uppgifter med företagets namn eller FO-nummer. Företaget ska vara förskottsuppbördsregistrerat vid tidpunkten då du ingår ett avtal med det. Då får du hushållsavdraget. Det gör inget även om företaget senare har avregistrerats.

Du kan också få hushållsavdrag när arbetet har utförts av ett allmännyttigt samfund. I dessa fall behöver den som utför arbetet inte höra till förskottsuppbördsregistret.

Så här påverkar understöd avdraget

Du kan inte få hushållsavdrag om du för samma arbete har fått något av följande understöd:

Om kommunen har gett en servicesedel eller en annan betalningsförbindelse för arbetet, beviljas hushållsavdrag inte heller för den andel du själv betalat. En servicesedel eller betalningsförbindelse utgör hinder för avdrag även om du inte ens använder sedeln. 

Du får endast i undantagsfall hushållsavdrag för kommunala tjänster. Du får inte avdraget om din betalning går till kommunen eller staden. Det har ingen betydelse om den som utför arbetet är ett företag eller exempelvis ett servicehus.

Hushållsavdraget beviljas inte heller för en sådan andel som ett försäkringsbolag har ersatt.

Gör så här om du har ansökt om understöd men ännu inte har fått ett beslut

  1. Vänta på beslutet om understöd.
  2. Om du får understöd och lyfter beloppet kan du inte ansöka om hushållsavdrag.
  3. Om du inte får understöd, se anvisningarna: Så här deklarerar du hushållsavdraget.
Sidan har senast uppdaterats 26.5.2023