Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ränteavdrag för första bostad

Du kan få ett större avdrag i beskattningen än normalt för räntor på lån som du tagit för din första bostad.

Om du inte har kapitalinkomster dras en del av räntorna på bostadslånet av från skatterna på förvärvsinkomster som så kallad underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen för räntorna på lån för första bostad är 32 %.

Räntan på ett bostadslån får delvis dras av i beskattningen

Har du tagit lån för att köpa eller totalrenovera din permanenta bostad kan du delvis dra av lånets räntor i beskattningen. Räntorna dras av det år då de har betalats. Observera att ränteavdraget för bostadslån har minskat stegvis från och med år 2012. I beskattningen för 2022 är ränteavdraget för bostadslån endast 5 procent. Från och med 2023 kan räntorna på bostadslån kan inte längre dras av i beskattningen. Detsamma gäller räntor på skuld för första bostad. 

Ränteavdrag för bostadslån som procenttal
Det år då räntorna på bostadslånet betalats Avdragsgill ränteandel
2023 0 %
2022 5 %
2021 10 %
2020 15 %
2019 25 %
2018 35 %

Om du inte har kapitalinkomster uppstår det ett underskott av räntorna

Den avdragsgilla andelen av räntorna dras i första hand av från kapitalinkomsterna. Om det inte finns några kapitalinkomster, ger räntorna upphov till ett underskott. En del, i regel 30 %, av underskottet dras av från skatten på förvärvsinkomsterna i form av en så kallad underskottsgottgörelse.

Underskottsgottgörelsen för räntorna på lån för första bostad är dock 32 %. Du får detta höjda avdrag högst för det år då första bostaden togs i bruk och nio därpåföljande år.

Exempel: Makarna betalar 1 000 euro om året i ränta på ett lån för en första bostad. Av räntorna kan dras av 50 euro (5 % på 1 000 euro) för 2022. De har inga kapitalinkomster, och därför dras förlusten av som underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna. Underskottsgottgörelsen för räntor på lån för första bostad är 32 %. Beloppet på underskottsgottgörelsen är 16 euro (32 % på 50 euro).

Barnförhöjning till underskottsgottgörelsens maximibelopp 

Underskottsgottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro. För makar är maximibeloppet sammanlagt 2 800 euro. På maximibeloppet får man en barnförhöjning som uppgår till 400 euro för ett barn och sammanlagt 800 euro för två eller flera barn. I en fyra personers familj kan alltså högst 3 600 euro dras av från skatten på förvärvsinkomsterna i form av underskottsgottgörelse.

När anses ett lån utgöra lån för första bostad?

Ett ränteavdrag för första bostaden gäller endast räntorna på lån som tagits för att köpa den första bostaden. Lån som tagits för att totalrenovera den första bostaden är ett vanligt bostadslån.

Lånet har tagits för en första bostad om alla dessa villkor uppfylls:

  • Du äger minst 50 % av bostaden.
  • Du kommer att använda bostaden som din stadigvarande bostad.
  • Du har inte tidigare ägt minst 50 % av en lägenhet eller bostadsbyggnad som du har använt som din stadigvarande bostad.

Läs mer om hur första bostad definieras i beskattningen

Räntorna kan beaktas redan på skattekortet

Räntekostnaderna för ett lån kan beaktas redan i förskottsinnehållningssatsen på skattekortet.

Läs mer om att ändra skattekortet

Banken anmäler uppgifterna om lånet och låneräntorna till Skatteförvaltningen för den slutliga beskattningen, och dessa uppgifter syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera räntebeloppet och användningsändamålet. Om användningsändamålet är fel i specifikationsdelen, ska du i tilläggsuppgifter ange det rätta användningsändamålet (ränta på lån för första bostad) och kreditkoden.

[Missing text '/documentmetadata/PageModified' for 'Swedish'] 13.12.2022