Personkundernas viktiga datum

Sidan uppdateras för tillfället.

2019

December

23.12 Förskottsskattens förfallodag


I januari används ännu 2019 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.