Poststrejken fördröjer brev. Följ upp de egna skatterna i MinSkatt. Läs mer

Personkundernas viktiga datum

2019

Ändringar i tillvägagångssätten om du betalar lön

Uppgifterna om löner och arbetsgivarprestationer som betalas 1.1.2019 eller senare ska lämnas till inkomstregistret:

 • Löner och förskottsinnehållningar som betalas 2019 ska anmälas till inkomstregistret inom 5 dagar från löneutbetalningsdagen (betalningsdag + 5 dagar)
 • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska anmälas till inkomstregistret den 5 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden
 • Förfallodagen för arbetsgivarprestationer förblir oförändrad

Mer information om att anmäla löneuppgifter för 2019

Januari

I januari används ännu 2018 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.

4.1.

Förskottsskattens giroblanketter för år 2019 för kunder med 12 betalningsrater

16.1.

2019 års skattekort senast nu hos kunderna

23.1.

Förskottsskattens förfallodag

31.1.


Tilläggsförskottets (kallades förskottskomplettering tidigare) sista räntefria betalningsdag

Februari

1.2.

 • 2019 års skattekort tas i bruk
 • Den 2. förfallodagen för 2017 års kvarskatt

25.2.

Förskottsskattens förfallodag

Mars

7.3.

Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas för alla kunder (också för samfund och näringssammanslutningar)

8.3.

Postningen av fastighetsbeskattningsbeslut börjar

25.3.

Förskottsskattens förfallodag

April

De förhandsifyllda skattedeklarationerna är framme hos kunderna i april.

2.4.

Komplettera din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Den utsatta dagen för dig ser du i MinSkatt och i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

23.4.

Förskottsskattens förfallodag

25.4.


E-tjänsten Fastighetsuppgifter på nätet är öppen för sista dagen idag. Fastighetsuppgifterna behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.
 

Maj

7.5.

Komplettera din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Den utsatta dagen för dig ser du i MinSkatt och i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

14.5.

Komplettera din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Den utsatta dagen för dig ser du i MinSkatt och i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

21.5.

 • Komplettera din skattedeklaration senast på den utsatta dagen. Den utsatta dagen för dig ser du i MinSkatt och i din skattedeklaration. Om uppgifterna stämmer behöver du inte göra någonting.

23.5.

Förskottsskattens förfallodag

Juni

24.6.

Förskottsskattens förfallodag

Juli

23.7.

Förskottsskattens förfallodag

Augusti

1.8.

Om beskattningen har slutförts i juni är förfallodagen för kvarskattens första rat 1.8. Den andra ratens förfallodag är 1.10.

6.8.

Om beskattningen har slutförts i juni betalas skatteåterbäringen på kontot 6.8.

23.8.

Förskottsskattens förfallodag

September

Fastighetsbeskattningen avslutas i september

2.9.

Om beskattningen har slutförts i juli är förfallodagen för kvarskattens första rat 2.9. Den andra ratens förfallodag är 1.11.

3.9.

Förfallodagen för fastighetsskattens 1. rat

4.9.

Om beskattningen har slutförts i juli betalas skatteåterbäringen på kontot 4.9.

23.9.

Förskottsskattens förfallodag

Oktober

1.10.

 • Om beskattningen har slutförts i augusti är förfallodagen för kvarskattens första rat 1.10. Den andra ratens förfallodag är 2.12.
 • Om beskattningen har slutförts i juni är förfallodagen för kvarskattens andra rat 1.10.

4.10.

Om beskattningen har slutförts i augusti betalas skatteåterbäringen på kontot 4.10.

15.10.

Förfallodagen för fastighetsskattens 2. rat

23.10.

Förskottsskattens förfallodag

31.10.

 • Även de sista beskattningsbeslut för år 2018 har skickats till kunderna
 • Beskattningen för år 2018 blir färdig

November

1.11.

 • Om beskattningen har slutförts i september är förfallodagen för kvarskattens första rat 1.11. Den andra ratens förfallodag är 2.1.
 • Om beskattningen har slutförts i juli är förfallodagen för kvarskattens andra rat 1.11.

4.11.

2018 års beskattningsuppgifter blir offentliga och läggs till påseende i skattebyråerna

5.11.

Om beskattningen har slutförts i september betalas skatteåterbäringen på kontot 5.11.

25.11.

Förskottsskattens förfallodag

December

2.12.

 • Om beskattningen har slutförts i oktober är förfallodagen för kvarskattens första rat 2.12. Den andra ratens förfallodag är 3.2.
 • Om beskattningen har slutförts i augusti är förfallodagen för kvarskattens andra rat 2.12.

4.12.

Om beskattningen har slutförts i oktober betalas skatteåterbäringen på kontot 4.12.

23.12.

Förskottsskattens förfallodag

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.