Personkundernas viktiga datum

2018

Januari

I januari används ännu 2017 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.

3.1.

Förskottsskattens giroblanketter för år 2018 för kunder med 12 betalningsrater

15.1.

2018 års skattekort senast nu hos kunderna

23.1.

Förskottsskattens förfallodag

31.1.

Förskottskompletteringens sista räntefria betalningsdag

Februari

1.2.

 • 2018 års skattekort tas i bruk
 • Den 2. förfallodagen för 2016 års kvarskatt

23.2.

Förskottsskattens förfallodag

Mars

Den förhandsifyllda skattedeklarationen är framme senast i mitten av mars hos de skattebetalare som ska lämna in deklarationen senast 3.4.2018.

3.3.

Postningen av fastighetsbeskattningsbeslut börjar

8.3.

 • Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet är tillgänglig om skattedeklarationens sista inlämningsdag är 3.4.2018.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas kl. 12 för alla kunder (också för samfund och näringssammanslutningar)

23.3.

Förskottsskattens förfallodag

27.3.

 • Fastighetsbeskattningsbesluten hos kunderna
 • Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet är tillgänglig om skattedeklarationens sista inlämningsdag är 8.5. eller 15.5.2018.

April

Den förhandsifyllda skattedeklarationen är framme i april hos de skattebetalare som ska lämna in deklarationen senast 8.5.2018 eller 15.5.2018.

3.4.

Sista dag att lämna in den förhandsifyllda skattedeklarationen om 3.4. är angivet som sista inlämningsdag på blanketten. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.

23.4.

Förskottsskattens förfallodag

Maj

8.5.

 • Sista dag att lämna in den förhandsifyllda skattedeklarationen om 8.5. är angivet som sista inlämningsdag på blanketten. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för kunder som ska lämna in sina förhandsifyllda skattedeklarationer den 8 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

15.5.

 • Sista dag att lämna in den förhandsifyllda skattedeklarationen om 15.5. är angivet som sista inlämningsdag på blanketten.
  Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för kunder som ska lämna in sina förhandsifyllda skattedeklarationer den 15 maj samt för näringsidkare och näringssammanslutningar. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

23.5.

Förskottsskattens förfallodag

Juni

23.6.

Förskottsskattens förfallodag

Juli

23.7.

Förskottsskattens förfallodag

Augusti

23.8.

Förskottsskattens förfallodag

28.8.

Postningen av beskattningsbeslut börjar och fortsätter till slutet av oktober. 

September

Fastighetsbeskattningen avslutas i september

3.9.

Förfallodagen för fastighetsskattens 1. rat

23.9.

Förskottsskattens förfallodag

Oktober

15.10.

Förfallodagen för fastighetsskattens 2. rat

23.10.

Förskottsskattens förfallodag

31.10.

 • Även de sista beskattningsbeslut för år 2017 har skickats till kunderna
 • Beskattningen för år 2017 blir färdig
 • • Det är möjligt att betala förskottskomplettering ännu i dag. Efter det här kan du ansöka om tilläggsförskott i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

November

Skatteärenden som gäller privatpersoners skattekort och skattedeklarationer överförs till MinSkatt.

1.11.

2017 års beskattningsuppgifter blir offentliga och läggs till påseende i skattebyråerna

23.11.

Förskottsskattens förfallodag

24.11.

Anmäl kontonummer på nätet (www.skatt.fi/minskatt) för skatteåterbäringar för skatteåret 2017

December

3.12.

Förfallodag för kvarskattens första rat
(förfallodagen för kvarskattens 2. rat är 1.2.2019)

11.12.

2017 års skatteåterbäringar inbetalas på bankkonton. Om något kontonummer inte har anmälts till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen i form av betalningsanvisning via OP. Skatteåterbäringar i form av betalningsanvisningar börjar betalas 19.12.2018.

23.12.

Förskottsskattens förfallodag

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.