Skattedeklarationen för skogsbruk – så här deklarerar du leveransarbete

  1. Leveransarbete som anknyter till skogsbruk anges i skattedeklarationen för skogsbruk i punkt 3 ”Utgifter och reserveringar”.

  2. Sök alternativet ”Leveransarbete” i listan. Genom att klicka på ”Ja” kan du ange uppgifter om leveransarbete. Uppgifterna lämnas separat för varje arbetstagare.

  3. Lägg till ett nytt utfört leveransarbete genom att klicka på ”Lägg till ny”.

  4. Ange uppgifterna om leveransarbetstagaren och om den levererade virkesmängden samt beräkna värdet av leveransarbetet enligt virkesslag för hela den upparbetade och transporterade virkesmängden.

  5. Genom att klicka på "Ok" lägger du uppgifterna om leveransarbetet till din deklaration.

  6. Ange vilken del av leveransarbetet som hör till leveransförsäljning och vilken till försäljning av brännved och julgranar.

  7. Vid behov kan du på blanketten lägga till uppgifterna om en ny leveransarbetstagare genom att klicka på "Lägg till ny".

  8. Genom att klicka på raden "Leveransarbete sammanlagt" stängs rutan.