Så här lämnar du skattedeklarationen för skogsbruk

 1. Klicka på länken Skattedeklarationer under Funktioner eller på Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Inkomstskatt för personer.

 2. Välj först 2019. Klicka därefter på länken Skattedeklaration för skogsbruk.

 3. I den första fasen ser du bakgrundsuppgifter. Ange kontaktuppgifterna om de inte finns färdigt antecknade. Fortsätt till följande fas som är Inkomster.

 4. Markera här om du inte har några uppgifter om skogsbruksinkomster att lämna i denna fas. Fortsätt till följande fas som är Utgifter och reserveringar. Fortsätt från punkt 7 i anvisningen.

 5. Ange skogsbruksinkomsterna. Välj först Ja i behövliga punkter och ange därefter uppgifter om inkomsterna.

  När alla uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Utgifter och reserveringar.

 6. Markera här om du inte har några uppgifter om skogsbruksutgifter att lämna i denna fas.

  Fortsätt till följande fas som är Förhandsgranska och skicka. Fortsätt från punkt 9 i anvisningen.

 7. Ange skogsbruksutgifter. Välj Ja i behövliga punkter och ange därefter uppgifterna om utgifter. Om uppgifter för det föregående året är tillgängliga ser du uppgifterna färdigt antecknade.

  När uppgifterna är rätt ska du fortsätta till följande fas som är Förhandsgranska och skicka.

 8. Kontrollera uppgifterna. Om det finns något att korrigera i uppgifterna kan du klicka på Redigera.

 9. Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifterna senare ska du klicka på Spara som halvfärdig nederst på sidan. Skatteförvaltningen behandlar inte deklarationen förrän du har skickat den.

  När alla uppgifterna är rätt ska du klicka på Skicka.

  De deklarationer som du har skickat kan du också alltid läsa i MinSkatt.