Anteckningsskyldighet

Anskaffning, ägande och försäljning av värdepapper är placeringsverksamhet som omfattas av skyldigheten att göra anteckningar.

Anteckningsskyldigheten betyder att du måste bevara uppgifter som behövs för att kunna räkna ut beloppet av överlåtelsevinst (t.ex. rapporter från värdeandelskontot) i fem års tid räknat från beskattningsårets utgång. I värdeandelssystemet räcker det om du sparar alla mottagna kontoutdrag och verifikationer i kronologisk ordning. Uppgifterna och verifikationerna får också bevaras i elektroniskt format - det räcker om du vid behov kan skriva ut dem på papper.