Aktier och dividender

Beskattningen av dividendinkomster från aktier beror på om dividenden har delats ut av ett offentligt noterat aktiebolag eller av något annat onoterat aktiebolag. Detta påverkar inte beskattningen av aktieförsäljning.

Dividend från ett noterat bolag

Med noterat bolag eller offentligt noterat bolag avses ett bolag vars aktier eller någon aktieserie vid beslutet om dividendutdelning varit föremål för offentlig handel på Helsingfors börs eller på motsvarande sätt utomlands.

Av dividender från noterade bolag utgör 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst. Ett börsbolag som delar ut dividend ska verkställa förskottsinnehållning enligt 25,5 % på dividender innan dividenden betalas ut. Bolaget redovisar förskottsinnehållningen till Skatteförvaltningen.

Exempel: Under året 2019 fick Alex 10 000 euro i dividender från ett börsbolag. Kostnaderna för kapitalinkomstens förvärvande uppgår till 110 euro.

   8 500 e  (skattepliktig dividendinkomst (85 % x 10 000 e))
      - 60 e  (arvode för förmögenhetsförvaltning 110 e - självriskandel 50 e)
= 8 440 e  (beskattningsbar kapitalinkomst).

Skatt på kapitalinkomst 30 % x 8 440 e = 2 532 e
- förskottsinnehållning 25,5 % x 10 000 e = 2 550 e

Alex får skatteåterbäring 18 euros.

På kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro ska man betala 34  % i skatt.