Vilka renoveringskostnader får dras av i beskattningen av hyresinkomster?

Lämna redan nu i MinSkatt uppgifterna för din skattedeklaration för 2018. Då står de färdigt i din förhandsifyllda skattedeklaration som du får på våren 2019. Se alla de uppgifter som du redan nu kan lämna.

Svara på frågorna genom att välja det alternativ som motsvarar din situation. Du får anvisningar efter det.