Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Vilka renoveringskostnader får dras av i beskattningen av hyresinkomster?

Svara på frågorna genom att välja det alternativ som motsvarar din situation. Du får anvisningar efter det.