Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Vilka renoveringskostnader får dras av i beskattningen av hyresinkomster?

Svara på frågorna genom att välja det alternativ som motsvarar din situation. Du får anvisningar efter det.