Tillfälliga inkomster från uthyrning av egendom

Du kan bjuda ut din egendom för uthyrning antingen direkt till en användare eller via plattformstjänster. Plattformstjänster är webbtjänster där användarna erbjuder produkter och tjänster till andra mot ersättning.

Exempel på privat- och samägd egendom som du kan hyra ut:

  • bil, husbil, båt eller släpkärra
  • förråd eller bilplats
  • vedklyv eller motorsåg. 

Läs också: Hyresinkomster av tillfällig uthyrning av bostad (exempelvis via Airbnb eller booking.com)

Du måste betala skatt på hyresinkomster

Även om du får hyresinkomster endast tillfälligt, måste du betala skatt på hyresinkomsterna. Från hyresinkomsten får du dra av

  • de kostnader som direkt orsakats av uthyrningen
  • den andel av de allmänna kostnaderna som hänför sig till tiden då egendomen varit uthyrd.

Inköpspriset eller andra anskaffningsutgifter för egendomen får inte dras av vid beskattningen om egendomen inte huvudsakligen varit uthyrd, det vill säga om den inte använts för förvärvsverksamhet. Skatteförvaltningen uppskattar från fall till fall egendomens huvudsakliga användningsändamål: om det handlar om privat bruk eller förvärvsverksamhet.

Deklarera inkomster i MinSkatt

Du kan deklarera hyresinkomster också på pappersblankett 7L (hyresinkomster av annan egendom).

Exempel: Anders har skaffat en släpkärra med kåpa eftersom han då och då behöver ett släp för att transportera varor. Han hyr ut sin släpkärra via en plattformstjänst eftersom släpkärran annars skulle stå oanvänd största delen av tiden. Släpkärran kostade 1 700 euro som ny. Anders har tagit ut en obligatorisk trafikförsäkring för släpkärran. Årspremien för försäkringen är 30 euro. Under året har Anders fått sammanlagt 450 euro i hyresinkomst för uthyrning av släpkärran i 15 dagar. Den som tillhandahåller plattformstjänsten drar som serviceavgift av 5 % från den hyresinkomst som redovisats till Anders. Av de serviceavgifter plattformstjänsten debiterat får Anders i beskattningen dra av 22,50 euro från sina hyresinkomster. Serviceavgifterna är kostnader som direkt orsakats av uthyrningen. Dessutom får Anders dra av trafikförsäkringspremien från årskostnaden för den tid släpkärran varit uthyrd, det vill säga 1,23 euro (= 15/365 x 30 euro). Anders får inte dra av inköpspriset för släpkärran till någon del, eftersom släpet inte i huvudsak används för förvärvsverksamhet.

Exempel: Lisa har hyrt ut sin personbil via en plattformstjänst. Hon använder också bilen för eget bruk. Bilen kostade 26 000 euro som ny. Lisa har under året betalat obligatoriska försäkringspremier för bilen till ett belopp på 1 000 euro samt 350 euro för intervallservice och besiktning. Under året har Lisa fått sammanlagt 1 500 euro i hyresinkomst för uthyrning av bilen i 50 dagar. Den som tillhandahåller plattformstjänsten drar som serviceavgift av 5 % från den hyresinkomst som redovisats till Lisa. I sin beskattning får Lisa från hyresinkomsten dra av de serviceavgifter plattformstjänsten debiterat. Detta belopp på 75 euro drar Lisa av direkt som kostnader för uthyrningen. Dessutom får hon från försäkrings-, service- och besiktningskostnaderna dra av andelen för den tid bilen varit uthyrd, det vill säga 184,93 euro (= 50/365 x 1 350 euro). Lisa får inte dra av inköpspriset för bilen till någon del, eftersom bilen inte i huvudsak används för förvärvsverksamhet, det vill säga för uthyrning.

Exempel: Markus har hyrt ut sin bilplats under sommaren (i 3 månader). Aktierna som berättigar till bilplatsen kostade 28 000 euro. Markus betalar 25 euro per månad som vederlag till husbolaget för bilplatsen. Uthyrningsannonsen på internet kostade 20 euro. Markus har fått hyresinkomster på sammanlagt 450 euro för bilplatsen. Han kan i sin beskattning dra av annonskostnaderna, det vill säga 20 euro, från hyresinkomsten, eftersom de är kostnader som direkt orsakats av uthyrningen. Dessutom får Markus dra av vederlaget för hyrestiden, det vill säga 75 euro (= 3 x 25 euro). På inköpspriset för bilplatsaktierna går det inte att göra avskrivningar. Inköpspriset kan inte heller på annat sätt dras av vid beskattningen av hyresinkomsten.