Hyresinkomster från utlandet

Hyresinkomster från utlandet ska alltid meddelas i den finländska skattedeklarationen. Enligt skatteavtalen kan en hyresinkomst beskattas i källstaten om det handlar om fast egendom (t.ex. en bostad). Däremot beskattas inkomster från lös egendom utomlands för en person som bor i Finland endast i Finland.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Det är ännu inte möjligt att lämna in uppgifter för skatteåret 2017 här. Webbtjänsten öppnas 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Avräkningsmetoden

Vissa stater har ett skatteavtal med Finland där man har kommit överens om undanröjande av dubbelbeskattning genom den s.k. avräkningsmetoden (t.ex. de nordiska länderna). När avräkningsmetoden används beskattar Finland utlandsinkomsten, men gör avdrag för, dvs. avräknar, den skatt som har betalats utomlands från den finländska skatten. Om du har fått hyresinkomster från en sådan stat, påför den finländska skattemyndigheten en skatt på 30 procent på hyresinkomsten och drar av den från den skatt som har betalats till utlandet. För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %.

Skattemyndigheten drar av låneräntor för din uthyrda bostad från kapitalinkomsterna. Utländsk fastighetsskatt kan dras av som kostnader för inkomstens förvärvande från hyresinkomsterna för fastigheten.

Undantagandemetoden

Om den bostad som du hyr ut finns i Spanien, Portugal, Frankrike eller Egypten har du rätt till den skatteavtalsenliga undantagandemetoden. Finland beskattar inte hyresinkomsten, men inkomsten kan verka förhöjande på skatten som betalas för övriga kapitalinkomster. Därför ska du meddela även dina inkomster från dessa stater i den finländska skattedeklarationen. Enligt undantagandemetoden kan kostnader för inkomstens förvärvande och ränta på skuld för inkomstens förvärvande inte dras av från de beskattningsbara hyresinkomsterna till den del de överskrider inkomsterna.

Kom ihåg att meddela inkomsterna i den finländska skattedeklarationen

Om du har hyresinkomster från utlandet, fyll i blankett 7H (aktielägenheter) eller 7K (fastighet) och bifoga det till din skattedeklaration. Kryssa för punkten Lägenheten är belägen utomlands. Deklarera den utländska skatten i punkten Tilläggsuppgifter på blanketten. Överför beloppet av hyresinkomsten eller -förlusten även till din skattedeklaration.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken