Hyresinkomster från Finland för personer som bor utomlands

Hyresinkomster från Finland beskattas vanligen i Finland. Även om du bor utomlands, ska du betala skatt på hyresinkomster till Finland om den uthyrda lägenheten är belägen i Finland.

Såväl personer som bor utomlands som personer som bor i Finland betalar skatt på hyresinkomster enligt skattesatsen för kapitalinkomster. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30. För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skattesatsen 34 % år 2016 och 2017.

Deklarera hyresinkomster i den finska skattedeklarationen 

Deklarera alla hyresinkomster och de kostnader som hänför sig till dem i beskattningen. Trots att det efter att kostnaderna dragits av inte skulle kvarstå någon beskattningsbar hyresinkomst, ska uppgifterna likväl deklareras. Hyresinkomsterna överförs inte automatiskt till din skattedeklaration utifrån uppgifterna på skattekortet eller uppgifterna om förskottsskatt.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Det är ännu inte möjligt att lämna in uppgifter för skatteåret 2017 här. Webbtjänsten öppnas 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Returnera överhuvudtaget inte den förhandsifyllda skattedeklarationen eller bilageblanketterna om du lämnar uppgifterna på nätet. För att använda webbtjänsten behöver du personliga bankkoder. På nätet kan du deklarera och korrigera endast dina egna uppgifter.

Om du lämnar in din skattedeklaration på pappersblankett fyll dessutom i bilageblanketten 7H Hyresinkomster - Aktielägenheter (3011r) eller 7K Hyresinkomster - Fastighet (3012)

Förskottsskatt ock komplettering av förskott

Det lönar sig för dig att göra en ansökan om förskottsskatter hos Skatteförvaltningen redan då du hyr ut en fastighet eller aktielägenhet i Finland.

Använd e-tjänster

Ansök om förskottsskatt eller andra den (skatt.fi/skattekort)

Logga in i tjänsten med dina personliga pankkoder.

Läs mer om förskottsskatt för personkunder

Du kan komplettera förskottsskatten med förskottskomplettering

Det lönar sig att ansöka om höjning av förskottsskatten i god tid men senast i mitten av november. Efter det går det ännu att komplettera beloppet av inbetald förskottsskatt genom att betala förskottskomplettering.

Räkna ut beloppet av förskottskompletteringen med vår räknare (skatt.fi/skatteprocentraknare)

Läs mer om inbetalning av förskottskomplettering.

Exempel: Den ryska medborgaren Maria, som bor i Ryssland, har köpt en fritidsbostad i Finland. Hon hyr ut bostaden under den största delen av året och använder den själv sporadiskt då hon är på semester i Finland. Den hyresinkomst som Maria får för fritidsbostaden är skattepliktig i Finland och hon ska årligen deklarera hyresinkomsten och relaterade kostnader med blanketten 7K (fastighet). Maria får dra av kostnader från hyresinkomsten på samma sätt som en finländsk hyresvärd. Eftersom Maria även använder bostaden själv får hon dra av endast de kostnader som har uppkommit under uthyrningen.

Hyresinkomster för personer som bor i Spanien och Portugal beskattas inte alltid i Finland

Om du bor i Spanien eller Portugal, beskattas inte dina hyresinkomster från Finland om hyresinkomsten härrör sig från en aktielägenhet. Finlands skatteavtal med Spanien och Portugal omfattar överenskommelser om detta undantaget. Undantaget gäller inte för hyresinkomster från en fastighet. Om du har en hyresinkomst från en finländsk fastighet, beskattas hyresinkomsten i Finland även om du bor i Spanien eller Portugal.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken