Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Hur beräknas skattebeloppet?

Hyresinkomster är kapitalinkomster som beskattas enligt kapitalinkomstskatteprocenten.

Skattesatserna för kapitalinkomster 
upp till 30 000 euro 30 %
för den andel som överstiger 30 000 euro 34 %

 

Skatten räknas på nettohyresinkomsten. Nettohyresinkomst fås genom att du drar av kostnaderna som anknyter till uthyrningsverksamheten från hyran. De vanligaste kostnaderna är bland annat

  • skötselvederlaget
  • kapitalvederlaget (finansieringsvederlaget), som har intäktsförts i bostadsaktiebolagets bokföring
  • kostnader som anknyter till uthyrningen (tidningsannons, hyresförmedlingsarvode).

Exempel på hur hyresinkomsten beskattas: Maja hyr ut en bostad i Esbo. Hon får 750 euro hyresinkomst för bostaden per månad under hela året. Hyresinkomstens belopp för hela året är då 12 mån. x 750 euro/mån. = 9 000 euro.

Maja får dra av skötselvederlaget 180 euro/mån. och kapitalvederlaget som anknyter till bostaden 140 e/mån. från hyresinkomsten. Kapitalvederlaget har intäktsförts i bostadsaktiebolagets bokföring och kan sålunda i sin helhet dras av från hyresinkomsten. Dessutom betalar invånaren vattenavgift 19 euro/mån., vilket Maja betalar vidare till husbolaget.

Maja får under året sammanlagt 9 000 euro (12 x 750 euro) hyresinkomst för bostaden + vattenavgiften 228 euro (12 x 19 euro) = 9 228 euro. Från det här dras det av skötselvederlaget 2 160 euro (12 x 180 euro) + kapitalvederlaget 1 680 euro (12 x 140 euro) + vattenavgiften 228 euro (12 x 19 euro) = 4 068 euro.

Maja får 9 228 euro - 4 068 euro = 5 160 euro i nettohyresinkomst.

Eftersom Maja inte har andra kapitalinkomster betalar hon 30 % i skatt, dvs. 5 160 euro x 0,30 = 1 548 euro.