Hur beräknas skattebeloppet?

Hyresinkomster är kapitalinkomster som beskattas enligt kapitalinkomstskatteprocenten.

Skattesatserna för kapitalinkomster 
upp till 30 000 euro 30 %
för den andel som överstiger 30 000 euro 34 %

 

Skatten räknas på nettohyresinkomsten. Nettohyresinkomst fås genom att du drar av kostnaderna som anknyter till uthyrningsverksamheten från hyran. De vanligaste kostnaderna är bland annat

  • skötselvederlaget
  • kapitalvederlaget (finansieringsvederlaget), som har intäktsförts i bostadsaktiebolagets bokföring
  • kostnader som anknyter till uthyrningen (tidningsannons, hyresförmedlingsarvode).

Exempel på hur hyresinkomsten beskattas: Maja hyr ut en bostad i Esbo. Hon får 750 euro hyresinkomst för bostaden per månad under hela året. Hyresinkomstens belopp för hela året är då 12 mån. x 750 euro/mån. = 9 000 euro.

Maja får dra av skötselvederlaget 180 euro/mån. och kapitalvederlaget som anknyter till bostaden 140 e/mån. från hyresinkomsten. Kapitalvederlaget har intäktsförts i bostadsaktiebolagets bokföring och kan sålunda i sin helhet dras av från hyresinkomsten. Dessutom betalar invånaren vattenavgift 19 euro/mån., vilket Maja betalar vidare till husbolaget.

Maja får under året sammanlagt 9 000 euro (12 x 750 euro) hyresinkomst för bostaden + vattenavgiften 228 euro (12 x 19 euro) = 9 228 euro. Från det här dras det av skötselvederlaget 2 160 euro (12 x 180 euro) + kapitalvederlaget 1 680 euro (12 x 140 euro) + vattenavgiften 228 euro (12 x 19 euro) = 4 068 euro.

Maja får 9 228 euro - 4 068 euro = 5 160 euro i nettohyresinkomst.

Eftersom Maja inte har andra kapitalinkomster betalar hon 30 % i skatt, dvs. 5 160 euro x 0,30 = 1 548 euro.