Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Hyresinkomster för 2023: så här anger du dem i MinSkatt

Du kan ange hyresinkomster för 2023 för ditt skattekort eller betala förskottsskatt på dem.

 • När du anger hyresinkomsterna för skattekortet beaktas skatten på hyresinkomsterna i skattesatsen på ditt skattekort. I praktiken betalar du skatten på hyresinkomsterna till exempel i samband med förskottsinnehållningen på din lön.
 • När du ansöker om förskottsskatt på hyresinkomsterna får du separata anvisningar för betalningen av förskottsskatt. Då ska du betala skatten själv i 2–12 betalningsrater under året. Antalet betalningsrater beror på skattebeloppet.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

Öppna ansökan om skattekort och förskottsskatt

 1. Se bild

  I sektionen Inkomstskatt för personer ska du i punkten Skattekort och förskottsskatt 2023 välja länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Se bild

  Alternativ A: Om hyresinkomsterna understiger 7 000 euro och du vill att inkomsterna beaktas på ditt skattekort ska du välja knappen Beställ ett nytt skattekort.

  Alternativ B: Om du får mer än 7 000 euro i hyresinkomster under året lönar det sig att i punkten Förskottsskatt 2022 välja knappen Ansök om förskottsskatt. Du hittar knappen genom att rulla sidan neråt. Om du vill kan du också välja detta alternativ för mindre än 7 000 euro i hyresinkomster.

 3. Se bild

  Om du väljer skattekortet ska du som följande välja knappen där det står Välj den fullständiga versionen av ansökan.

Fyll i ansökan

Ansökan om skattekort och förskottsskatt har 6 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan.

 1. Se bild

  Fasen Bakgrundsinformation:

  Kontrollera att dina uppgifter stämmer.

  I punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas dina egna kontaktuppgifter om Skatteförvaltningen har dem. Om någon annan lämnar mer information om ansökan ska du lämna hens kontaktuppgifter.

 2. Se bild

  Fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag:

  Du ser uppgifterna om de inkomster och avdrag på basis av vilka ditt nuvarande skattekort har beräknats. Du kan ändra på uppgifterna i den här fasen. Om du har tidigare hyresinkomster ska du också ange de nya hyresinkomsterna i den här fasen.

  Om du anger hyresinkomster för första gången ska du gå till följande fas som är Övriga inkomster.

 3. Se bild

  Fasen Övriga inkomster:

  Välj i punkten Hyresinkomster först knappen Ja och därefter länken Lägg till en ny hyresinkomst.

 4. Se bild

  Välj viken egendom du har hyrt ut.

 5. Se bild

  Lämna närmare uppgifter exempelvis om lägenheten. Observera att du endast kan lämna uppgifterna om en lägenhet åt gången.

 6. Se bild

  Lämna uppgifter om varje hyresgäst som hyr samma objekt.

 7. Se bild

  Ange hyresinkomsterna och kostnaderna för uthyrningen i egna fält.

 8. Se bild

  Om du får hyresinkomster av en fastighet eller annan egendom kan du göra avskrivningar. Välj länken Uträkning av avskrivningar. Välj därefter länken Lägg till en ny avskrivning. Ange uppgifterna om avskrivningen.

 9. Se bild

  Välj knappen OK.

 10. Se bild

  Om du har fått hyresinkomster av andra objekt ska du ange varje hyresobjekt separat genom att på nytt välja länken Lägg till en ny hyresinkomst.

 11. Se bild

  Välj sedan om du vill betala skatterna på hyresinkomsterna som förskottsskatt eller om du vill att de beaktas i skattesatsen på ditt skattekort.

 12. Se bild

  Fasen Övriga avdrag:

  Ange eventuella avdrag: Vid avdrag ska du välja knappen Ja. Därefter kan du ange närmare uppgifter.

 13. Se bild

  Fasen Leveranssätt:

  Om du valde förskottsskatt ska du gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  Om du valde skattekort:

  • Ange från vilket datum du vill att ditt nya skattekort ska vara giltigt.
  • Välj om du vill ha skattekortet
   • endast elektroniskt i MinSkatt
   • i MinSkatt och på papper hem per post
   •  i MinSkatt och direkt till utbetalaren.

  Om du väljer den sista punkten ska du därefter fylla i till exempel löneutbetalarens adressuppgifter.

 14. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka:

  Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående. I denna fas ser du också de eventuella betalningsraterna för förskottsskatt.

  När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2023