Så här anger du hyresinkomster i skattedeklarationen

  1. Kontrollera i fas 1, ”Kunduppgifter”, att dina uppgifter stämmer.

  2. Gå till fas 2, ”Ange beskattningsuppgifterna”, genom att trycka på Fortsätt nederst på sidan.

  3. Rulla neråt på sidan så att du ser punkten ”Kapitalinkomster t.ex. hyresinkomster och överlåtelseförluster”.

  4. Välj punkten ”Hyresinkomster”. På sidan som öppnar sig ska du välja den rätta länken beroende på om det är fråga om en aktielägenhet, fastighet eller annan egendom.

  5. En ny sida med blankett öppnar sig. Ange uppgifterna och klicka på Fortsätt.

  6. På sidan som öppnar sig ser du ett sammandrag av beskattningsbara hyresinkomster. Dra inte av räntor vid kostnader som hänför sig till hyresinkomsterna.

  7. Kontrollera och korrigera vid behov räntorna för det lån (skuld för förvärvande av inkomst) som du har tagit för att skaffa den lägenhet som du hyr ut i Finland. De syns under punkten ”Avdrag från kapitalinkomster” vid punkten Räntor.

  8. Om du deklarerar andra uppgifter på samma gång ska du klicka på Återvänd och deklarera andra uppgifter. I annat fall ska du klicka på Till skicka deklaration.

  9. Om du valde Till skicka deklaration ser du dessutom ett sammandrag av de uppgifter som du deklarerat. Du kan spara blanketten som halvfärdig. När du har fyllt i alla uppgifter som behövs ska du klicka på Skicka deklaration.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken