Så här ansöker du om förskottsskatt för hyresinkomst

Du kan ansöka om förskottsskatt för hyresinkomster i samma tjänst där du också kan beställa skattekort.

  1. Kontrollera i fas 1, ”Kunduppgifter”, att dina uppgifter stämmer.

  2. Gå till fas 2, ”Inkomster och avdrag”, genom att trycka på Fortsätt nederst på sidan.

  3. Rulla neråt på sidan så att du ser punkten ”Kapitalinkomster”. Under ”Kapitalinkomster” ska du välja punkten ”Hyresinkomster”.

  4. En ny sida med en blankett öppnar sig. Ange hyresinkomsterna och välj vid sidans nedre kant punkten ”Förskottsskatt beräknas på inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning”. Klicka på OK.

  5. Du tas tillbaka till fas 2: ”Inkomster och avdrag”. Rulla ner till sidans nedre kant och klicka på Fortsätt.

  6. Du tas till fas 3, ”Beräkningens resultat”. Du ser ett sammandrag av skatterna och avgifterna. Rulla ner till sidans nedre kant och klicka på Fortsätt.

  7. Du tas till fas 4, ”Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna”. Skicka uppgifterna.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken