Så här beställer du ett skattekort för hyresinkomst

Du kan beställa ett nytt skattekort eller höja din skattesats så att den också täcker skatten som ska betalas för hyresinkomsterna.

  1. Kontrollera i fas 1, ”Kunduppgifter”, att dina uppgifter stämmer.

  2. Gå till fas 2, ”Inkomster och avdrag”, genom att trycka på Fortsätt nederst på sidan.

  3. Rulla neråt på sidan så att du ser punkten ”Kapitalinkomster”. Under ”Kapitalinkomster” ska du välja punkten ”Hyresinkomster”.

  4. En ny sida med en blankett öppnar sig. Fyll i hyresinkomsterna och välj nere på sidan punkten ”Inkomsterna som omfattas av förskottsbetalning finns med i beräkningen av skattekortet”.

  5. Klicka på OK. Du tas tillbaka till fas 2: ”Inkomster och avdrag”.

  6. Kontrollera att uppgifterna om löne- och pensionsinkomsterna är uppdaterade och att de uttagna skattebeloppen stämmer. Korrigera dem vid behov på samma sida i fas 2.

  7. Rulla ner till sidans nedre kant och klicka på Fortsätt.

  8. Du tas till fas 3, ”Beräkningens resultat”. Du ser ett sammandrag av skatterna och avgifterna. Rulla ner till sidans nedre kant och klicka på Fortsätt.

  9. Du tas till fas 4, ”Leveranssätt och inlämnande av uppgifterna”. Skicka uppgifterna.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken