Avdrag vid uthyrning av en möblerad bostad

Om du hyr ut en möblerad lägenhet och det inte finns någon annan utredning av kostnaderna som hänför sig till hyresinkomsterna, anses avdraget för lägenheten vara

  • högst 40 euro i månaden för en möblerad etta eller ett rum
  • högst 60 euro i månaden för en större lägenhet.

Antalet hyresgäster påverkar inte avdragen. Avdraget täcker alla sedvanliga kostnader för möblering, exempelvis möbler och lösa hushållsmaskiner. Dessutom får du bl.a. dra av skötselvederlaget och lägenhetens reparationsutgifter.

Om du redogör för de faktiska kostnaderna, beviljas avdrag enligt redogörelsen. Anskaffade hushållsmaskiner och inventarier avdras antingen som kostnader för inköpsåret eller som avskrivningar. Se en lista över vilka andra kostnader för uthyrning av en aktielägenhet eller fastighet du kan dra av från hyresinkomsten.

Läs närmare om hur du anger kostnader i skattedeklarationen.