Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Hyresbeloppet för en aktielägenhet eller fastighet påverkar avdragen

Avdrag av kostnader som hänför sig till en hyresbostad påverkas av om du tagit ut gängse hyra för bostaden, dvs. enligt den allmänna prisnivån, eller om du hyrt ut bostaden till underpris.

Du kan dra av de kostnader som hänför sig till uthyrningen i sin helhet endast om du hyrt ut objektet i förvärvssyfte. Det innebär att du har tagit ut gängse hyra för objektet. 

Vad betyder gängse hyra?

Gängse hyra är en skälig hyra som generellt betalas för ett motsvarande objekt på samma ort. Om du hyr ut en bostad till underpris exempelvis till en släkting, uppfylls inte villkoret för gängse hyra.
Om det inte finns någon annan utredning om hyresnivån, kan beskattningsvärdet på bostadsförmånen (naturaförmånsvärdet) betraktas som gängse hyra. Läs mer i den detaljerade skatteanvisningen om hur beskattningsvärdet för bostadsförmån beräknas: Naturaförmåner i beskattningen.

Alla kostnader får inte dras av för en bostad som hyrs ut till underpris

Om du hyr ut en bostad till underpris – dvs. inte tar ut gängse hyra – är det inte fråga om förvärvssyfte. Och då får du inte dra av alla kostnader för uthyrningen. Du kan dra av kostnader till högst ett belopp som motsvarar hyresinkomsterna.

Om du har hyrt ut objektet till underpris exempelvis till en släkting, får du inte dra av en eventuell förlust från uthyrningen.

Utgifter för räntor och kostnader för lånearrangemang får inte dras av i beskattningen om du har hyrt ut bostaden till underpris

Om du hyr ut bostaden till underpris, får du inte alls dra av ränta på lån och kostnader för lånearrangemang i beskattningen.

Om du inte har tagit ut gängse hyra, får du från hyresinkomsten dra av kostnader till högst det belopp som du har fått i hyresinkomst för objektet i fråga. Du får inte alls dra av räntekostnader.

Exempel: Artur har köpt en bostad med lånade medel. Han hyr ut bostaden till sin dotter Sanna. Sanna betalar 300 euro i månadshyra. Artur hyr alltså ut bostaden till underpris.

Naturaförmånsvärdet på en motsvarande bostad är 500 euro per månad. Artur betalar 300 euro per månad i skötselvederlag för bostaden och dessutom låneräntor på 150 euro per månad. Från sin hyresinkomst får Artur dra av endast skötselvederlaget (300 euro per månad).

Artur måste deklarera hyresinkomsterna och de vederlag som hänför sig till dem i sin beskattning, trots att det inte kvarstår någon skattepliktig inkomst efter att kostnaderna dragits av från hyresinkomsterna. Artur uppger inte låneräntorna i ränteavdragen, eftersom han inte får dra av räntorna på grund av att han hyr ut bostaden till underpris.

Avdrag av ombyggnadsutgifter för en bostad som hyrts ut till underpris

Om du har hyrt ut en lägenhet eller byggnad till underpris och bostaden blir föremål för ombyggnad, kan du dra av ombyggnadsutgifterna som avskrivningar. Avdragen får dock inte överskrida inkomsterna: det får inte uppstå förlust på hyresinkomsterna på grund av avskrivningarna. Om det blir förlust efter avskrivningarna fastställs förlusten inte.

Ombyggnadsutgifter som inte dragits av som avskrivningar läggs till lägenhetens anskaffningspris.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020