Förlust från uthyrning av aktielägenhet eller fastighet

Om uthyrningen har orsakat mer kostnader än hyresinkomster, kan du dra av hyresförlusten från de övriga kapitalinkomsterna. Om inga andra kapitalinkomster finns, uppstår ett underskott i kapitalinkomstslaget. Av det underskott som uppkommit på detta sätt drar Skatteförvaltningen av 30 % från skatterna på förvärvsinkomsterna i form av underskottsgottgörelse.

Förlusten från hyresinkomsterna kan alltså inte direkt dras av från hyresinkomsten för de följande åren, utan avdraget görs i form av underskottsgottgörelse.

Exempel: Bengt beslutar att betala hela finansieringsvederlaget för ett stambyte, 8 600 euro, på en gång år 2020. Från hyresinkomsten (5 000 euro) avdras skötselvederlaget på 2 400 euro och finansieringsvederlaget på 8 600 euro. Bengt har inga ränteutgifter på lån för den uthyrda lägenheten och inte heller andra kostnader som hänför sig till kapitalinkomster under skatteåret.

Uthyrningen ger ett underskott på 6 000 euro (5 000 euro – 2 400 euro – 8 600 euro). Av underskottet dras 30 % av från skatterna på förvärvsinkomsterna i form av underskottsgottgörelse: 6 000 euro x 30 % = 1 800 euro. Underskottsgottgörelsens maximibelopp är dock 1 400 euro. Från Bengts skatter för 2020 dras det av underskottsgottgörelsens maximibelopp på 1 400 euro.

Förlust i kapitalinkomstslaget

Det uppstår ett underskott om avdragen från kapitalinkomsterna är större än kapitalinkomsterna. Om skatterna på förvärvsinkomsterna inte räcker till för att dra av underskottet (dvs. för underskottsgottgörelse), fastställs en förlust i kapitalinkomstslaget i beskattningen.

Förlust i kapitalinkomstslaget kan också uppkomma därför att underskottet inte i sin helhet kan dras av från skatten på förvärvsinkomst p.g.a. underskottsgottgörelsens maximibelopp. Då beräknar Skatteförvaltningen förlusten i kapitalinkomstslaget genom att från underskottet dra av den underskottsgottgörelse som redan gjorts och som först har multiplicerats med en koefficient (100:30).

Skatteförvaltningen drar av förlusten i kapitalinkomstslaget från kapitalinkomsten för de följande 10 skatteåren allteftersom kapitalinkomst uppkommer.

Exempel: Beloppet av Bengts underskottsgottgörelse blev 1 800 euro, men från skatten på förvärvsinkomsterna gick det bara att dra av maximibeloppet för underskottsgottgörelsen, dvs. 1 400 euro. Förlustens storlek i kapitalinkomstslaget är 1 333 euro (6 000 euro – ((100:30) x 1 400 euro)). Förlusten dras av från Bengts kapitalinkomst under de följande 10 skatteåren allteftersom kapitalinkomst uppstår.

Läs mer om underskottsgottgörelse.

Se en lista över vilka kostnader för uthyrning av en aktielägenhet eller fastighet du kan dra av från hyresinkomsten.