Tidsfrister för begäran om omprövning

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2017 eller därefter

Fr.o.m. 2017 kan begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning lämnas inom 3 år från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i arvsbeskattningen det år då arvlåtaren har dött och i gåvobeskattningen det år då gåvan har mottagits.

Exempel: Armi fick en skattepliktig gåva 31.1.2017. Hon lämnade en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen 20.4.2017. Armi fick 20.6.2017 ett gåvobeskattningsbeslut i vilket hon upptäckte ett fel. Eftersom gåvobeskattningen har verkställs år 2017 ska begäran om omprövning vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2020.

Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016 eller tidigare

Begäran om omprövning som gäller arvs- och gåvobeskattning kan lämnas inom 5 år räknat från början av året efter att arvs- och gåvobeskattningen har verkställts.

Året då arvs- eller gåvobeskattningen har verkställts Begäran om omprövning ska vara framme
2013 31.12.2018
2014 31.12.2019
2015 31.12.2020
2016 31.12.2021
2017* 2.1.2023

*Arvlåtaren har dött eller gåvan har mottagits år 2016 men arvs- eller gåvobeskattningen har verkställts är 2017.

Exempel 1: Armi fick en skattepliktig gåva 31.1.2016. Hon lämnade en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen 20.4.2016. Skatteförvaltningen verkställde Armis gåvobeskattning 20.6.2016. Armi fick ett gåvobeskattningsbeslut i vilket hon upptäckte ett fel. Armis gåvobeskattning har verkställts år 2016, och begäran om omprövning ska därför vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2021.

Exempel 2: Peter fick 15.12.2016 en gåva som han deklarerade 2.3.2017. Gåvobeskattningen verkställdes 20.6.2017. Eftersom gåvan har fåtts år 2016 tillämpas den gamla tidsfristen för ändringssökande (5 år). Gåvobeskattningen verkställdes år 2017, och begäran om omprövning ska därför vara framme hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2023.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken