Gåvoskattebeloppet

Gåvoskattebeloppet påverkas av gåvans värde och skatteklass. Skatteklassen bestäms utgående från släktskapet mellan den som ger och den som får gåvan.

Du ska betala gåvoskatt om värdet på gåvan du fått är 5 000 euro eller mera. Du ska betala gåvoskatt när du av samma gåvogivare inom tre år får gåvor till ett sammanlagt värde på 5 000 euro eller mera.

Så här värderar du gåvoskattebeloppet

  1. Utred gängse värdet på gåvan du fått, dvs. det sannolika försäljningspriset. Hur utreder jag gåvans värde?
  2. Uppskatta skattebeloppet med räknaren eller med hjälp av tabellerna nedan.

Har du under en treårsperiod fått andra gåvor från samma gåvogivare? Beakta också dem när du beräknar skattebeloppet. Gåvor som fåtts under tre år

Gåvoskattetabeller

Räkna gåvoskatten enligt gåvans värde och släktskapet med hjälp av följande tabeller:

Räkna gåvoskatten på gåvans totala värde. Även om gåvor med ett värde på mindre än 5 000 euro är skattefria subtraheras den skattefria andelen, 4 999 euro, inte från gåvans gängse värde. Detta har redan beaktats i gåvoskatteskalan.

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro)Skatt vid den nedre gränsen (euro)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
5 000–25 000 100 8 %
25 000–55 000 1 700 10 %
55 000–200 000 4 700 12 %
200 000–1 000 000 22 100 15 %
1 000 000– 142 100 17 %

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro)Skatt vid den nedre gränsen
(euro)
Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
5 000–25 000 100 19 %
25 000–55 000 3 900 25 %
55 000–200 000 11 400 29 %
200 000–1 000 000 53 450 31 %
1 000 000– 301 450 33 %

Räkna gåvoskatten på gåvans hela värde. Även om gåvor med ett värde på mindre än 4 000 euro var skattefria före år 2017 subtraheras den skattefria andelen, 3 999 euro, inte från gåvans gängse värde. Detta har redan beaktats i gåvoskatteskalan.

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro)Skatt vid den nedre gränsen (euro)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
4 000–17 000 100 8 %
17 000–50 000 1 140 11 %
50 000–200 000 4 770 14 %
200 000–1 000 000 25 770 17 %
1 000 000– 161 700 20 %

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro)Skatt vid den nedre gränsen (euro)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
4 000–17 000 100 21 % 
17 000–50 000 2 830 27 %
50 000–1 000 000 11 740 33 %
1 000 000– 325 240 36 %

Skatteklasser vid gåvobeskattningen

Skatteklassen bestäms utgående från släktskapet mellan den som ger och den som får gåvan. Den s.k. skatteklassen bestäms enligt det. Det finns två skatteklasser. För dem som hör till skatteklass 1 är skatten lägre än för dem i skatteklass 2.

  • make eller maka eller part i registrerade partnerskap
  • gåvogivarens sambo som har (eller har haft) ett gemensamt barn med gåvogivaren eller som tidigare varit gift eller i ett registrerat partnerskap med gåvogivaren
  • den som är släkt med gåvogivaren i rakt uppstigande eller nedstigande led (barn, barnbarn, förälder, farförälder osv.) Adoptivbarn och -föräldrar är skattemässigt sett i samma ställning som biologiska släktingar.
  • släkting till gåvogivarens make eller registrerade partner i rakt nedstigande led (barn, barnbarn o.s.v.).
  • övriga släktingar än de som hör till skatteklass 1
  • personer utanför släkten och familjen.

Nyckelord: