Alkohol som gåva

Om du får alkohol som gåva från EU:s tull- och skatteområde (nedan EU) ansvarar Skatteförvaltningen för punktbeskattningen och skatterådgivningen.

Om du får alkohol som gåva från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (ett område utanför EU) eller från ett område inom EU:s tullområde men utanför skatteområdet måste du tullklarera försändelsen. Läs mer på Tullens webbplats (www.tulli.fi).

En privatperson får för eget bruk punktskattefritt från ett annat EU-land ta emot högst följande mängder alkoholdrycker som en annan privatperson sporadiskt sänder som gåva:

  • 1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) OCH
  • 3 liter aperitifer (högst 22 %) eller mousserande viner OCH
  • 5 liter svaga, icke-mousserande viner OCH
  • 15 liter öl.

Om gåvoförsändelsen överskrider de angivna maximimängderna är mottagaren skyldig att betala punktskatt för de mängder som överskrider gränserna. Gåvomottagaren ska göra en elektronisk skattedeklaration till Skatteförvaltningen inom fyra vardagar från det att produkterna tagits emot. 

Om avsändaren sänder produkterna som en enskild försändelse från ett annat EU-land till sig själv i Finland och delar upp produkterna mellan gåvomottagarna först i Finland är det inte fråga om en punktskattefri gåvoförsändelse utan om punktskattebelagd införsel.

Gåvoförsändelser ska sändas så att uppgifter om avsändare och gåvomottagare samt produktmängder tydligt framgår av förpackningen och transportdokumenten.

I alkohollagen fastställs åldersgränser för innehav och transport av alkoholdrycker. En person som har fyllt 18 år får inneha och transportera svaga alkoholdrycker medan en person som har fyllt 20 år även får inneha och transportera andra alkoholdrycker.

Det är förbjudet att sända alkoholdryckspulver till Finland.

Mer information

Närmare definition av gåvoförsändelse (www.tulli.fi)

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken