Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här lämnar du bouppteckningshandlingar i MinSkatt

Som privatperson kan du lämna bouppteckningen i MinSkatt antingen i ditt eget namn eller för en annan person. När du loggar in i MinSkatt med dina egna koder kan du skicka en bouppteckning till exempel för en släkting.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. Se bild

  Välj fliken Alla skatteslag.

 2. Se bild

  Välj i punkten Arvsskatt länken Funktionerna för arvsskatt.

 3. Se bild

  Välj länken Inlämning av bouppteckning.

 4. Se bild

  Deklarationen består av 2 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.

  Fasen Basuppgifter:

  • Fyll i uppgifterna om arvlåtaren och om dödsboets kontaktperson.
  • Bifoga bouppteckningen genom att välja länken Lägg till en fil. Observera att alla sidor av bouppteckningen ska ingå i en fil. Om bouppteckningen innehåller bilagor ska du lägga till bilagorna som separata filer. Bilagor kan ha följande filformat: pdf, rtf, doc, docx, jpeg, jpg, tiff och png.

   

 5. Se bild

  Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna stämmer. Välj till sist knappen Skicka.

Kom bouppteckningen fram?

I MinSkatt ser du statusen för den bouppteckning som du skickat:

 1. Gå till ingångssidan i MinSkatt.
 2. Välj fliken Funktioner.
 3. Välj i punkten Anmälningarnas, deklarationernas och ansökningarnas status länken Anmälningar, deklarationer och ansökningar som lämnats.

Om det inte går att skicka

Om det av någon orsak inte går att skicka bouppteckningen med bilagor i MinSkatt kan du skicka den per post till adressen

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2021