Betalningen av arvsskatten är försenad – du blir tvungen att också betala dröjsmålsränta

Om du betalar arvsskatten efter förfallodagen ska du också betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta ska även betalas för en eventuell skatteförhöjning. 

Du kan beräkna dröjsmålsräntans belopp med ränteräknaren. Betala dröjsmålsräntan när du betalar den egentliga skatten. 

Du får en betalningsuppmaning för en försenad arvsskatt i sammandraget

Om du har arvsskatten obetald får du en påminnelse om den i det månatliga sammandraget där betalningsuppmaningen finns.

Du får tre betalningsuppmaningar i sammandraget innan arvsskatten skickas till utsökning.

Du får alltid ett meddelande i sammandraget innan dina obetalda skatter sänds till utsökning. Den tredje betalningsuppmaningen skickas 2 år efter den första arvsskatteratens förfallodag. Dröjsmålsränta beräknas ändå normalt på obetalda rater.

Om skatten är i utsökning ska den betalas efter utsökningsmyndighetens anvisningar. Utsökningsmyndigheten tar ut en utsökningsavgift även om du skulle betala in skatten direkt på Skatteförvaltningens konto. 

Om du har betalningssvårigheter kan du ansöka om betalningsarrangemang i MinSkatt.

Läs mer om betalningsarrangemang

Läs anvisningen: Så här ansöker du om betalningsarrangemang i MinSkatt