När ett hushåll köper en tjänst från ett företag

När du köper exempelvis en städtjänst från ett företag eller en företagare, ska du kontrollera huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret. Om företaget inte har införts i förskottsuppbördsregistret har du vissa förpliktelser som du måste sköta. Hushållets skyldigheter gäller för såväl privatpersoner som dödsbon.

Om företaget eller företagaren har införts i förskottsuppbördsregistret

Om du köper en tjänst (dvs. låter utföra exempelvis städning) av ett företag eller en företagare som har införts i förskottsuppbördsregistret, har du inga andra skyldigheter än att betala fakturan på det utförda arbetet. Det finns två sätt för dig att kontrollera, om företaget har införts i förskottsuppbördsregistret:

 • YTJ-företagssökningen (www.ytj.fi). Uppgifter kan sökas med antingen företagets namn eller FO-nummer. Tjänsten är avgiftsfri.
 • På Skatteförvaltningens servicenummer  029 497 005 (Företagares inkomstbeskattning, samtalets pris lna/msa).

Du beviljas hushållsavdrag på arbetet, om tjänsten har köpts av en företagare eller ett företag som har införts i förskottsuppbördsregistret och om även de övriga förutsättningarna för avdrag uppfylls.

Om företaget eller företagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret

Om företaget eller företagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret inverkar arbetsersättningens belopp på hushållets skyldigheter. Eurogränserna nedan är betalarspecifika och de gäller för såväl privatperson som dödsbo.

Om företaget eller företagaren som du anlitar inte har införts i förskottsuppbördsregistret och den ersättning för arbetsandelen som du utbetalar är högst 1 500 euro per år, behöver du

 • inte betala förskottsinnehållning
 • inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller lagstadgade försäkringsavgifter eftersom arbetet utförs av ett företag
 • inte lämna en skattedeklaration av arbetsgivarprestationer
 • inte lämna en årsanmälan till Skatteförvaltningen.

Om du har verkställt förskottsinnehållningen till exempel på begäran av företagaren, ska den betalas och anmälas elektroniskt till Skatteförvaltningen den 12:e dagen i den månad som följer på betalningen av arbetsersättningen. Du kan sköta betalningen och anmälan i MinSkatt (vero.fi/minskatt).

Om företaget eller företagaren som du anlitar inte har införts i förskottsuppbördsregistret och ersättningen för arbetsandelen som du betalar överskrider 1 500 euro per år, ska du sköta följande ärenden:

 • Verkställa förskottsinnehållning på den utbetalda prestationen.
 • Anmäl och betala förskottsinnehållningarna till Skatteförvaltningen senast den 12:e dagen i den månad som följer på betalning av arbetsersättningen.
 • Lämna årsanmälan (arbetsersättningens prestationsslag H, prestationens belopp och förskottsinnehållningen).

Du kan anmäla och betala förskottsinnehållningarna i MinSkatt (vero.fi/minskatt) under Arbetsgivarprestationer. 

Årsanmälan ska lämnas senast före utgången av januari det år som följer på året för utbetalning av arbetsersättning. Den kan även lämnas genast efter att arbetsprestationen har slutförts, om du inte betalar fler arbetsersättningar till samma mottagare under året i fråga. Observera att en ny årsanmälan ersätter alltid en anmälan som lämnats tidigare. Därför lönar det sig att lämna uppgifterna för hela kalenderåret med en årsanmälan.

Verkställ förskottsinnehållning enligt skattekortet

Om företagaren inte har upptagits i förskottsuppbördsregistret, ska förskottsinnehållningen verkställas enligt utförarens skattekort (i allmänhet skattekortet för bisyssla).

 • Om en person inte uppvisar ett skattekort, verkställs en förskottsinnehållning om 60 procent.
 • Om arbetet utförs av ett företag eller ett samfund (till exempel ett aktiebolag, ett andelslag, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag), verkställs en förskottsinnehållning om 13 procent.

Innan förskottsinnehållningen beräknas, dras momsandelen av från fakturans slutbelopp. Däremot dras exempelvis inte resekostnader eller varuandelen av, utan förskottsinnehållningen verkställs på det belopp som inkluderar även dessa kostnader.

Obs. Du har inte rätt till hushållsavdraget, om du köper tjänsten av ett företag eller en företagare som inte har införts i förskottsuppbördsregistret. Undantaget utgörs av vissa omsorgs- och vårdtjänster.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken