När ett hushåll köper en tjänst från ett företag

När du köper exempelvis en städtjänst av ett företag eller en företagare, ska du kontrollera om företaget är infört i förskottsuppbördsregistret. Om företaget inte har införts i förskottsuppbördsregistret har du vissa förpliktelser som du måste sköta. Hushållets skyldigheter gäller för såväl privatpersoner som dödsbon.

Om företaget eller företagaren har införts i förskottsuppbördsregistret

Om du köper en tjänst (dvs. låter utföra exempelvis städning) av ett företag eller en företagare som har införts i förskottsuppbördsregistret, har du inga andra skyldigheter än att betala fakturan på det utförda arbetet. Det finns två sätt för dig att kontrollera om företaget har införts i förskottsuppbördsregistret:

  • YTJ-företagssökningen (www.ytj.fi). Uppgifter kan sökas med antingen företagets namn eller FO-nummer. Tjänsten är avgiftsfri.
  • På Skatteförvaltningens servicenummer  029 497 005 (Företagares inkomstbeskattning, samtalets pris lna/msa).

Du beviljas hushållsavdrag på arbetet, om tjänsten har köpts av en företagare eller ett företag som har införts i förskottsuppbördsregistret och om även de övriga förutsättningarna för avdrag uppfylls.

Om företaget eller företagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret

Om företaget eller företagaren inte finns i förskottsuppbördsregistret ska arbetsersättningar och andra prestationer som betalas för arbete alltid anmälas till inkomstregistret. Uppgifterna ska anmälas oberoende av betalningsbeloppet – det finns ingen minimigräns i euro.

Observera att det inte går att betala arbetsersättningar i webbtjänsten Palkka.fi. Således förmedlar tjänsten inte anmälningar om dem till inkomstregistret.

Om företaget eller företagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret inverkar arbetsersättningens belopp på hushållets skyldigheter. Nedan nämnda gränser i euro är betalarspecifika och gäller både privatpersoner och dödsbon.

Om det företag eller den företagare du anlitat inte finns i förskottsuppbördsregistret och den ersättning du betalat för arbetets andel är högst 1 500 euro per år

  • ska du lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret för alla arbetsersättningar och andra eventuella prestationer du betalat, såsom kostnadsersättningar utan nedre gräns i euro
  • behöver du inte verkställa förskottsinnehållning
  • behöver du inte betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller lagstadgade försäkringsavgifter eftersom arbetet utförs av ett företag.

Om du har verkställt förskottsinnehållningen till exempel på begäran av företagaren, ska den anmälas till inkomstregistret senast den 5 dagen i den månad som följer på betalningen av arbetsersättningen. Du kan betala förskottsinnehållningar i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Betalningarna skapas i MinSkatt på samma sätt som förut, eftersom Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret.

Om det företag eller den företagare du anlitat inte finns i förskottsuppbördsregistret och den ersättning du betalat för arbetets andel överstiger 1 500 euro per år

  • ska du lämna en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret för arbetsersättningsbeloppet, den verkställda förskottsinnehållningen och andra eventuella prestationer, såsom kostnadsersättningar utan nedre gräns i euro
  • kan du betala förskottsinnehållningarna i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Betalningarna skapas i MinSkatt på samma sätt som förut, eftersom Skatteförvaltningen får uppgifterna från inkomstregistret
  • behöver du inte betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift eller lagstadgade försäkringsavgifter eftersom arbetet utförs av ett företag.

Kom ihåg att lämna en årsanmälan om löner ännu för betalningsåret 2018. Lämna in årsanmälan elektroniskt senast 4.2.2019 (på papper senast 31.1.2019). 

Också korrigeringar som gäller löner som betalats ut före 1.1.2019 ska anmälas till Skatteförvaltningen.

Verkställ förskottsinnehållning enligt skattekortet

Om företagaren inte har upptagits i förskottsuppbördsregistret, ska förskottsinnehållningen verkställas enligt utförarens skattekort.

  • Om en person inte uppvisar ett skattekort, verkställs en förskottsinnehållning om 60 procent.
  • Om arbetet utförs av ett företag eller ett samfund (till exempel ett aktiebolag, ett andelslag, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag), verkställs en förskottsinnehållning om 13 procent.

Innan förskottsinnehållningen beräknas, dras momsandelen av från fakturans slutbelopp. Däremot dras exempelvis inte resekostnader eller varuandelen av, utan förskottsinnehållningen verkställs på det belopp som inkluderar även dessa kostnader.

Obs. Du har inte rätt till hushållsavdraget, om du köper tjänsten av ett företag eller en företagare som inte har införts i förskottsuppbördsregistret. Undantaget utgörs av vissa omsorgs- och vårdtjänster.