Så här deklarerar du överlåtelse av en bostad, fastighet eller annan egendom i MinSkatt

Har du sålt eller på annat sätt överlåtit egendom? Om du exempelvis har sålt en bostad eller gjort en generationsväxling ska du i MinSkatt ange vinsten eller förlusten som uppkommit.

 1. Under punkten Funktioner ska du välja länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Rulla neråt på sidan och välj länken Ansök om förskottsskatt.

  Du kommer också till samma ansökan från länken Beställ ett nytt skattekort som finns uppåt på sidan.

   

 3. Kontrollera att dina kunduppgifter stämmer. Gå till följande fas som är Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 4. Kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna om dina inkomster och avdrag. Om du inte vill ändra på ditt skattekort behöver du inte ändra på uppgifterna i punkten Löner och naturaförmåner. Fortsätt till följande fas som är Övriga inkomster.

 5. Ange överlåtelsen av egendomen i denna fas. Rulla till punkten Kapitalinkomster. Välj Ja i punkten Överlåtelsevinster eller -förluster. Välj därefter länken Lägg till en ny överlåtelse.

 6. Välj först vilken egendom du har överlåtit. Fyll sedan i de begärda uppgifterna. Alla punkterna kommer fram när du rullar neråt balken på den högra sidan. Klicka till sist på OK.

 7. Välj om du betalar skatterna som förskottsskatt eller om du vill att de beaktas i skattesatsen på ditt skattekort. Om du lämnar uppgifter för det föregående året räknar programmet automatiskt ut en förskottsskatt och då visas inte detta val.

 8. Om du deklarerar överlåtelser av värdepapper ska du välja Ja i punkten Vinster från försäljning av värdepapper och fylla i de begärda uppgifterna. Värdepappershandel kan man inte specificera i en ansökan om skattekort eller förskottsskatt.

  Välj också om du betalar skatterna som förskottsskatt eller om du vill att de beaktas i skattesatsen på ditt skattekort. Om du lämnar uppgifter för det föregående året räknar programmet automatiskt ut en förskottsskatt och då visas inte detta val.

 9. Gå till fasen Leveranssätt.

 10. Om du endast har deklarerat en överlåtelse ska du gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  Om du också har deklarerat löneinkomster ska du besvara eventuella tilläggsfrågor på denna sida. Gå därefter till fasen Förhandsgranska och skicka.

 11. Kontrollera uppgifterna. Du kan vid behov korrigera uppgifterna via länkarna Redigera. När alla uppgifter är rätt ska du Skicka ansökan.