Varför skiljer sig numret på min kolonistuga från i fjol?

De numror på byggnader som Skatteförvaltningen använder beror inte på adressen till fastigheten. Numreringen har ändrats från i fjol på grund av en systemändring.

Fastighetsuppgifterna om kolonistugan har inte ändrats från i fjol. Du behöver inte kontakta kundtjänsten på grund av detta.