Varför fick jag ett fastighetsbeskattningsbeslut och betalningsuppgifter trots att jag inte fått det under tidigare år?

I år ska fastighetsskatt betalas om beloppet är minst 10 euro. Förra året var gränsen 17 euro.

I år har vi även skickat ett fastighetsbeskattningsbeslut till alla med skattepliktiga fastigheter. Under tidigare år har vi skickat ett beslut endast när skatt ska betalas.

Kontrollera fastighetens uppgifter. Korrigera och ändra uppgifterna vid behov i MinSkatt.