Skatteförvaltningens kontonummer för fastighetsskatt har ändrats sedan i fjol

Du hittar de Skatteförvaltningens kontonummer som du ska använda för att betala skatten i det fastighetsbeskattningsbeslut som du fått för 2020 och i MinSkatt. Observera att kontonumren ändrats efter det föregående årets fastighetsbeskattningsbeslut.

Om du betalar fastighetsskatten med Skatteförvaltningens gamla kontonummer, kan det hända att betalning återbetalas till ditt konto följande dag. Då är din fastighetsskatt obetald och dröjsmålsränta på den börjar löpa redan från och med dagen efter förfallodagen.

Om du använde det gamla kontonumret vid betalningen, ska du följande dag kontrollera om betalningen har återbetalats. Om betalningen återbetalades ska du utan dröjsmål betala skatten på nytt genom att använda Skatteförvaltningens nya kontonummer. Du hittar dem i fastighetsbeskattningsbeslutet och i MinSkatt. Lägg också en eventuell dröjsmålsränta till betalningen. Du ser den upplupna räntan i MinSkatt eller kan beräkna den med ränteräknaren.