Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Jag får skatteåterbäring 3.8 och min förfallodag för fastighetsskatt är 8.8. Används skatteåterbäringen automatiskt som betalning av fastighetsskatten?

Nej. Betala fastighetsskatten själv senast på förfallodagen för att slippa betala dröjsmålsränta. Läs mer om betalning av fastighetsskatt.

Dina skatteåterbäringar används som betalning av fastighetsskatt endast om fastighetsskatten har hunnit förfalla före den dag då din personliga beskattning slutförs. Hur vet jag när min beskattning slutförs?

Skatteåterbäringar används som betalning av fastighetsskatt endast från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden därpå.

Exempel: Kajsa glömde att betala sin första fastighetsskatterat senast på förfallodagen som var 8.8. Dröjsmålsräntan börjar löpa på fastighetsskatten dagen därpå.

Kajsas beskattning slutförs senare i augusti. Enligt beskattningsbeslutet får hon skatteåterbäring 3.10. Efter att beskattningen har slutförts används hennes skatteåterbäringar redan i augusti automatiskt som betalning för fastighetsskatten och dröjsmålsräntan. När Kajsa får skatteåterbäringarna på sitt konto 3.10, har den förfallna fastighetsskatten samt dröjsmålsräntan dragits av från återbäringens belopp.

Läs mer: