Jag betalade min fastighetsskatt i mitten av oktober med de uppgifter som fanns i betalningspåminnelsen. Har inbetalningen nått Skatteförvaltningen?

Ja. Om du har betalat före slutet av oktober med de uppgifter som fanns i fastighetsbeskattningsbeslutet eller betalningspåminnelsen, har din inbetalning nått Skatteförvaltningen. Kontonumren ändrades i slutet av oktober. Om kunden efter det har gjort en inbetalning till något av de gamla kontona kan inbetalningen ha återbetalats till hen. De aktuella betalningsuppgifterna för fastighetsskatten hittar du i MinSkatt. Du får dem också på servicenumret 029 497 027. Du kan kontrollera ditt betalningsläge i MinSkatt.