Jag betalade min fastighetsskatt i början av november och inbetalningen återbetalades till mitt konto. Vad ska jag göra nu?

Betala fastighetsskatten på nytt. Inbetalningen återbetalades sannolikt därför att du hade använt ett kontonummer som fanns i beskattningsbeslutet eller betalningsuppmaningen men som upphörde att gälla i slutet av oktober. Det finns nya kontonummer för fastighetsskatten. De aktuella betalningsuppgifterna hittar du i MinSkatt. Du får dem också på servicenumret 029 497 027. Kom ihåg att dröjsmålsränta börjar löpa på obetald fastighetsskatt. Du kan räkna ut räntebeloppet med ränteräknaren på skatt.fi och lägga räntan till det egentliga skattebeloppet vid betalningen.