För vilken tid visas fastighetsskatteuppgifterna i MinSkatt?

Besluten om fastighetsskatt kommer till MinSkatt från och med 2020. Äldre fastighetsbeskattningsbeslut finns inte i MinSkatt.

Fastighetsskatten för 2020 baserar sig på situationen år 2019. Om uppgifterna om en fastighet har ändrats under 2019 ska du ange ändringarna i MinSkatt. Alla ägare av en fastighet eller innehavare som kan jämställas med ägare ska ange ändringarna i sina egna deklarationer. Om du äger fastigheten med din make eller maka räcker det med en gemensam deklaration.

I MinSkatt kan du också betala fastighetsskatten.