Använd inte gamla betalningsunderlag när du betalar fastighetsskatt

Om du har sparade betalningsunderlag eller mottagarlistor för fastighetsskatten i din nätbank lönar det sig att ta bort dem, eftersom de kan innehålla gamla betalningsuppgifter. Skatteförvaltningens kontonummer och ditt personliga referensnummer har ändrats från i fjol.

Du kan spara ett nytt betalningsunderlag med det nya kontonumret och referensnumret för fastighetsskatt. Du hittar dem i ditt fastighetsbeskattningsbeslut för 2020 eller i MinSkatt.

Om du betalar fastighetsskatten med Skatteförvaltningens gamla kontonummer, kan det hända att betalningen återbetalas till ditt konto följande dag. Då är din fastighetsskatt obetald och dröjsmålsränta börjar löpa på den redan från och med dagen efter förfallodagen.