Använd det nya kundspecifika referensnumret för fastighetsskatt när du betalar

Referensnumren för fastighetsskatt har ändrats sedan ifjol. Använd inte det föregående årets referensnummer för fastighetsskatt. Ditt nya kundspecifika referensnummer hittar du i fastighetsbeskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Använd alltid den skattskyldiges referensnummer för fastighetsskatt vars fastighetsskatt du betalar. Exempelvis makens eller makans fastighetsskatt ska betalas med hens eget referensnummer för fastighetsskatt. Du kan inte heller betala hela fastighetsskatten för den fastighet som ni äger tillsammans endast med en skattskyldigs referensnummer.

Använd inte ditt referensnummer för något annat skatteslag än fastighetsskatten för att betala fastighetsskatten, eftersom betalningen då inte går till fastighetsskatten!

Om du betalar fastighetsskatten med felaktiga betalningsuppgifter blir skatten nödvändigtvis inte betalad i tid. På en försenad fastighetsskatt ackumuleras dröjsmålsränta.